language that is unnecessarily difficult to understand

listen to the pronunciation of language that is unnecessarily difficult to understand
English - English
mumbo jumbo
language that is unnecessarily difficult to understand

  Hyphenation

  lan·guage that I·s un·nec·es·sa·ri·ly dif·fi·cult to un·der·stand

  Turkish pronunciation

  länggwıc dhıt îz ınnesıserıli dîfıkılt tı ʌndırständ

  Pronunciation

  /ˈlaɴɢgwəʤ ᴛʜət əz ənˈnesəˌserəlē ˈdəfəkəlt tə ˌəndərˈstand/ /ˈlæŋɡwəʤ ðət ɪz ənˈnɛsəˌsɛrəliː ˈdɪfəkəlt tə ˌʌndɜrˈstænd/

  Word of the day

  sutler
Favorites