interpretation, something that explains or clarifies, description

listen to the pronunciation of interpretation, something that explains or clarifies, description
English - Turkish

Definition of interpretation, something that explains or clarifies, description in English Turkish dictionary

explanation
{i} izah

Mesele hiçbir izaha imkan vermiyor. - The matter admits of no explanation.

Tüm açıklama izaha muhtaç. - The entire statement is in need of explanation.

explanation
{i} açıklama

Açıklaman için teşekkürler. - Thank you for your explanation.

Tom'un açıklaması çok ayrıntılı. - Tom's explanation is very elaborate.

explanation
anlamlandırma
explanation
{i} açıklama, izah; izahat
explanation
{i} anlam

Açıklaman için teşekkürler. Bu, cümleyi doğru anlamaya yardımcı olur. - Thanks for your explanation. It helps to understand the sentence correctly.

Durumla ilgili ayrıntılı açıklaman benim anlamamı sağladı. - Your detailed explanation of the situation has let me see the light.

explanation
{i} yorum
explanation
{i} manâ
explanation
(Tıp) İzah etme, açıklama, yorumlama
explanation
{i} tanımlama
English - English
{i} explanation
Something that explains
explanation
interpretation, something that explains or clarifies, description
Favorites