interpretation, something that explains or clarifies, description

listen to the pronunciation of interpretation, something that explains or clarifies, description
English - Turkish

Definition of interpretation, something that explains or clarifies, description in English Turkish dictionary

explanation
{i} izah

Tüm açıklama izaha muhtaç. - The entire statement is in need of explanation.

Mesele hiçbir izaha imkan vermiyor. - The matter admits of no explanation.

explanation
{i} açıklama

Açıklaman için teşekkürler. - Thank you for your explanation.

Açıklaman için teşekkürler. - Thanks for your explanation.

explanation
anlamlandırma
explanation
{i} açıklama, izah; izahat
explanation
{i} anlam

Açıklamamı anlamazsan sorular sormaktan çekinme. - Don't hesitate to ask questions if you don't understand my explanation.

Tom açıklamanı anlamış gibi görünmüyordu. - Tom didn't seem to understand your explanation.

explanation
{i} yorum
explanation
{i} manâ
explanation
(Tıp) İzah etme, açıklama, yorumlama
explanation
{i} tanımlama
English - English
{i} explanation
Something that explains
explanation
interpretation, something that explains or clarifies, description
Favorites