insert punctuation marks into

listen to the pronunciation of insert punctuation marks into
English - Turkish

Definition of insert punctuation marks into in English Turkish dictionary

mark
damgasını vurmak
mark
nişane
mark
belirteç

Ben gerçekten şimdiye kadar bunun hakkında hiç düşünmedim ama otobandaki şerit belirteçleri şaşırtıcı biçimde uzun. - I never really thought about this until now, but the lane markers on the freeway are surprisingly long.

mark
lekelemek
mark
mark
mark
damgalamak
mark
nişan

Tom uzman bir keskin nişancıdır. - Tom is a proficient marksman.

Tom mükemmel bir nişancıdır. - Tom is an excellent marksman.

mark
{f} işaretle

Lütfen doğru cevabı işaretleyiniz. - Please mark the correct answer.

Sığırlar damgalarla işaretlenirler. - The cattle are marked with brands.

mark
not

O, bütün dersi ezberleyerek tam not aldı. - She got full marks by memorizing the whole lesson.

O, İngilizce tam not aldı. - He got full marks in English.

mark
göstermek

Öğretmen onun yok olduğunu göstermek için onun adının yanına bir işaret koydu. - The teacher put a mark next to his name to show that he was absent.

mark
{f} işaretlemek

Öğretmen kağıtları işaretlemekle meşgul. - The teacher is busy marking papers.

Bizim ve komşunun avlusu arasındaki sınırı işaretlemek için bir çit vardır. - There is a fence marking the boundary between our yard and the neighbor's.

mark
{i} im
mark
{i} norm, standart
mark
kâfi derece
mark
(Askeri) PARLAK NOKTA: Kara ve deniz topçu desteğinde, hedef üzerindeki optimum aydınlatma anını belirlemek için gözlemci/belirleyici tarafından aydınlatma fişeklerini ateşlemede yapılan rapor
mark
{i} leke; çizik. 9
mark
{f} damga vurmak, damgalamak
mark
mevzudan dışarı
mark
a bad mark kırık not
mark
not beside the mark konu dışı
English - English
punctuate
mark
insert punctuation marks into

  Hyphenation

  in·sert punc·tu·a·tion marks in·to

  Turkish pronunciation

  însırt pʌngkçueyşın märks întı

  Pronunciation

  /ənˈsərt ˌpəɴɢkʧo͞oˈāsʜən ˈmärks əntə/ /ɪnˈsɜrt ˌpʌŋkʧuːˈeɪʃən ˈmɑːrks ɪntə/

  Word of the day

  hodiernal
Favorites