in accordance

listen to the pronunciation of in accordance
English - Turkish
uygun olarak

Faiz oranlarının ödünç alanların iş riskine uygun olarak tespit edildiğini biliyorum. - I know that interest rates are fixed in accordance to the borrower's business risk.

İki ülke arasındaki bu anlaşmazlıklar, uluslararası hukuka uygun olarak çözülmelidir. - These disputes between the two nations should be solved in accordance with international law.

in accordance with
gereğince
in accordance with
(Askeri) e uygun olarak
in accordance with
-e göre
in accordance with
nın gereğince
in accordance with
uyumlu
in accordance with
uyularak
in accordance with
(Kanun) münhasır olarak
in accordance with
-ile uyumlu
in accordance with
e oranla
in accordance with
e göre
be in accordance
uygun olmak
in accordance of
göre içinde
in accordance with
uyarınca
in accordance with
göre

Oyunu yeni kurallarına göre oynadık. - We played the game in accordance with the new rules.

Japonya anayasasına göre imparator, Japon devletinin ve Japon halkının birliğinin sembolüdür. - In accordance with Japan's constitution, the emperor is a symbol of the Japanese state and the unity of the Japanese people.

in accordance with
(Avrupa Birliği) uygun olarak
in accordance with
-e göre, -e uygun olarak: Is this in accordance with your wishes? Bu isteklerinize göre mi? I acted in accordance with your instructions
in accordance with
-e uygun olarak
English - English

Definition of in accordance in English English dictionary

in accordance with
in agreement with, in accord with, in conformity with
in accordance with
in agreement with, complying with
in accordance with
A term used to imply that an activity, course of action, or statement complies with a law, regulation, standard, or reference document
in accordance with
per
in accordance with
as per
in accordance

  Hyphenation

  in ac·cord·ance

  Turkish pronunciation

  în ıkôrdıns

  Pronunciation

  /ən əˈkôrdəns/ /ɪn əˈkɔːrdəns/

  Etymology

  [ 'in, &n, &n ] (preposition.) before 12th century. Middle English, from Old English; akin to Old High German in in, Latin in, Greek en.

  Word of the day

  scrannel
Favorites