in accordance with

listen to the pronunciation of in accordance with
English - Turkish
-e göre
(Askeri) e uygun olarak
gereğince
uyularak
(Kanun) münhasır olarak
-ile uyumlu
e oranla
uyumlu
e göre
nın gereğince
uyarınca
-e uygun olarak
göre

Japonya anayasasına göre imparator, Japon devletinin ve Japon halkının birliğinin sembolüdür. - In accordance with Japan's constitution, the emperor is a symbol of the Japanese state and the unity of the Japanese people.

Oyunu yeni kurallarına göre oynadık. - We played the game in accordance with the new rules.

(Avrupa Birliği) uygun olarak
-e göre, -e uygun olarak: Is this in accordance with your wishes? Bu isteklerinize göre mi? I acted in accordance with your instructions
per
{e} başına, her bir ... için: two per person kişi başına iki tane
as per
itibarı ile
as per
e nazaran
as per
uyarınca
in with
(Konuşma Dili) arkadaşça
per
her bir ... için
per
-da
per
vasıtasıyla
per
her biri için
per
başına

Bu tur kişi başına ne kadar? - How much is this tour per person?

Tek başına değişim, sürekli, sonsuz ve ölümsüzdür. - Change alone is eternal, perpetual, immortal.

per
-de
as per
e göre
as per
gereğince
as per
nazaran
be in accordance with
uygun olmak
per
aracılığıvasıtasıyla
per
{e} eliyle
per
{e} aracılığı ile
per
{e} gereğince
per
dışarı

Genç bir adam seni dışarıda bekliyor. - A young person is waiting for you outside.

Gökyüzü açık ve rüzgar ferahlatıcı biçimde serin. Dışarıda geçirmek için harika bir gün. - The sky is clear and the wind is refreshingly cool. It's a perfect day to spend outdoors.

English - English
iaw
in agreement with, in accord with, in conformity with
in agreement with, complying with
A term used to imply that an activity, course of action, or statement complies with a law, regulation, standard, or reference document
per
as per
in accordance with

  Hyphenation

  in ac·cord·ance with

  Turkish pronunciation

  în ıkôrdıns wîdh

  Pronunciation

  /ən əˈkôrdəns wəᴛʜ/ /ɪn əˈkɔːrdəns wɪð/

  Etymology

  [ 'in, &n, &n ] (preposition.) before 12th century. Middle English, from Old English; akin to Old High German in in, Latin in, Greek en.

  Word of the day

  scrannel
Favorites