in a ghoulish manner

listen to the pronunciation of in a ghoulish manner
English - Turkish

Definition of in a ghoulish manner in English Turkish dictionary

in a manner
sanki
in a manner
bir şekilde
English - English
ghoulishly
in a manner
in a way, in a fashion
in a ghoulish manner

  Hyphenation

  in a ghoul·ish man·ner

  Turkish pronunciation

  în ı gulîş mänır

  Pronunciation

  /ən ə ˈgo͞oləsʜ ˈmanər/ /ɪn ə ˈɡuːlɪʃ ˈmænɜr/

  Word of the day

  lorimer
Favorites