in a bountiful manner

listen to the pronunciation of in a bountiful manner
English - Turkish
English - English
bountifully
plentifully
in a manner
in a way, in a fashion
in a bountiful manner

  Hyphenation

  in a Boun·ti·ful man·ner

  Turkish pronunciation

  în ı bauntîfıl mänır

  Pronunciation

  /ən ə ˈbountəfəl ˈmanər/ /ɪn ə ˈbaʊntɪfəl ˈmænɜr/

  Word of the day

  gargoyle
Favorites