içeren

listen to the pronunciation of içeren
Turkish - English
including
with the inclusion of
inclusive
bearing
consisting of
(Bilgisayar) continuing
(Bilgisayar) contains

No sentence on Tatoeba contains the word anathema. - Tatoeba'da anathema sözcüğünü içeren hiçbir cümle yoktur.

My wardrobe has four doors and two mirrors. It was manufactured by a Swedish company, whose name contains three vowels and a consonant. - Gardrobumun dört kapısı ve iki aynası var. Adı, üç sesli harf ve bir ünsüz içeren bir İsveç şirketi tarafından üretildi.

(Bilgisayar) containing

Helium is the second simplest atom. It consists of a nucleus containing 2 protons and two neutrons. Around the nucleus orbits 2 electrons. - Helium ikinci en basit atomdur. O, iki proton ve iki nötron içeren bir çekirdekten oluşur. Çekirdek etrafında 2 elektron döner.

I addressed the envelope containing the invitation. - Davet içeren zarfın üstüne adres yazdım.

contain of
maden içeren toprak
dirt
taahhüt içeren
promissory
genelleme içeren söz
generalization
genelleme içeren söz
generality
ozon içeren atmosfer katmanı
ozonosphere
içer
contain

The dictionary contains about half a million words. - Sözlük, yaklaşık yarım milyon kelime içeriyor.

I addressed the envelope containing the invitation. - Davet içeren zarfın üstüne adres yazdım.

içer
{f} involved
içer
{f} included

The exam included mathematics, physics and chemistry. - Sınav matematik, fizik ve kimyayı içeriyordu.

The shopping list included a gallon of milk. - Alışveriş listesi bir galon süt içeriyordu.

içer
comprise
içer
include

Tom's duties include raking the leaves. - Tom'un görevleri yaprakları tırmıkla toplamayı içermektedir.

This amount includes tax. - Bu tutar vergi içermektedir.

içer
involve

I took a speed-reading course and read War and Peace in twenty minutes. It involves Russia. - Ben hızlı okuma kursu aldım ve yirmi dakika içinde Savaş ve Barışı okudum. Bu Rusya'yı içeriyor.

Investing in stocks involves risk. - Hisse senetlerine yatırım yapmak risk içerir.

içer
comprising

The Kalmar Union, comprising Sweden, Denmark and Norway, broke apart in 1523. - İsveç, Danimarka ve Norveç'i içeren Kalmar Birliği, 1523'te ayrıldı.

alkol içeren
spirituous
altın içeren
auriferous
alçıtaşı içeren
gypseous
barbiturat içeren
barbituric
belesan yağı içeren
balsamic
bentonit içeren
(Jeoloji) benthonitic
bentonit içeren
(Jeoloji) benthonic
birçok konuyu içeren anlaşma
package deal
bizmut içeren
bismuthal
demir tuzları içeren
chalybeate
dost ateşi tehlikesi içeren bölge
(Askeri) friendly weapon danger area
elyaf içeren
fibrillose
fibrin içeren eksüda
(Tıp) fibrinous exudate
gereksiz tekrarlar içeren
repetitive
gereksiz tekrarlar içeren
repetitious
groyne içeren beton blok
(Çevre) groyne with a concrete block
iyot içeren
iodous
kalem kurşunu içeren
plumbaginous
keten içeren
flaxy
klorofil içeren
chlorophyllose
lipid içeren
(Tıp) lipidic
maden tuzu içeren
saline
maya içeren
leavenous
maymunlar ve insanı içeren memeliler takımı
primates
mısır gevreği ve meyve suyu içeren kahvaltı
continental breakfast
petrol içeren kayaç
(Madencilik) petroleum source rock
pirit içeren
pyrilic
rakam içeren sözcükler
(Bilgisayar) words with numbers
rodyum içeren
rhodic
salis içeren
salic
selenyum içeren
selenious
silisyum dioksit içeren
siliciferous
sitem içeren
expostulatory
su içeren
aqueous
tohum içeren meyve
seedcase
toryum içeren
thoric
vâât içeren
promissory
yazarın tüm eserlerini içeren dizi
corpus
yağ içeren
sebaceous
çok eşya içeren paket
multipack
çok çeşitli teknik konuları içeren
polytechnic
ünlü harfler içeren
consonantal
ıngilizce sözcükler içeren fransızca
Franglais
şeker içeren
saccharine
şeker içeren
sacchariferous
şiddet içeren suç raporu
(Askeri) violent crime report
English - Turkish

Definition of içeren in English Turkish dictionary

ni-içeren kalsedon türü
krizopraz
içeren
Favorites