içeren

listen to the pronunciation of içeren
Türkisch - Englisch
including
with the inclusion of
inclusive
bearing
consisting of
(Bilgisayar) continuing
(Bilgisayar) contains

My wardrobe has four doors and two mirrors. It was manufactured by a Swedish company, whose name contains three vowels and a consonant. - Gardrobumun dört kapısı ve iki aynası var. Adı, üç sesli harf ve bir ünsüz içeren bir İsveç şirketi tarafından üretildi.

No sentence on Tatoeba contains the word anathema. - Tatoeba'da anathema sözcüğünü içeren hiçbir cümle yoktur.

(Bilgisayar) containing

Tom is carrying a bag containing a million dollars. - Tom bir milyon dolar içeren bir çanta taşıyor.

Tom gave Mary an envelope containing three hundred dollars. - Tom Mary'ye üç yüz dolar içeren bir zarf verdi.

contain of
maden içeren toprak
dirt
taahhüt içeren
promissory
genelleme içeren söz
generalization
genelleme içeren söz
generality
ozon içeren atmosfer katmanı
ozonosphere
içer
contain

His speech contained many fine phrases. - Konuşması birçok güzel cümle içeriyordu.

The suitcase contained nothing but dirty clothes. - Valiz kirli çamaşırlardan başka bir şey içermiyordu.

içer
{f} involved
içer
{f} included

The list included Tom. - Liste Tom'u içeriyordu.

The exam included mathematics, physics and chemistry. - Sınav matematik, fizik ve kimyayı içeriyordu.

içer
comprise
içer
include

This financial audit also includes an evaluation of the company's assets. - Bu mali denetim, aynı zamanda şirketin varlıklarının bir değerlendirmesini içerir.

This amount includes tax. - Bu tutar vergi içermektedir.

içer
involve

Investing in stocks involves risk. - Hisse senetlerine yatırım yapmak risk içerir.

I took a speed-reading course and read War and Peace in twenty minutes. It involves Russia. - Ben hızlı okuma kursu aldım ve yirmi dakika içinde Savaş ve Barışı okudum. Bu Rusya'yı içeriyor.

içer
comprising

The Kalmar Union, comprising Sweden, Denmark and Norway, broke apart in 1523. - İsveç, Danimarka ve Norveç'i içeren Kalmar Birliği, 1523'te ayrıldı.

alkol içeren
spirituous
altın içeren
auriferous
alçıtaşı içeren
gypseous
barbiturat içeren
barbituric
belesan yağı içeren
balsamic
bentonit içeren
(Jeoloji) benthonitic
bentonit içeren
(Jeoloji) benthonic
birçok konuyu içeren anlaşma
package deal
bizmut içeren
bismuthal
demir tuzları içeren
chalybeate
dost ateşi tehlikesi içeren bölge
(Askeri) friendly weapon danger area
elyaf içeren
fibrillose
fibrin içeren eksüda
(Tıp) fibrinous exudate
gereksiz tekrarlar içeren
repetitive
gereksiz tekrarlar içeren
repetitious
groyne içeren beton blok
(Çevre) groyne with a concrete block
iyot içeren
iodous
kalem kurşunu içeren
plumbaginous
keten içeren
flaxy
klorofil içeren
chlorophyllose
lipid içeren
(Tıp) lipidic
maden tuzu içeren
saline
maya içeren
leavenous
maymunlar ve insanı içeren memeliler takımı
primates
mısır gevreği ve meyve suyu içeren kahvaltı
continental breakfast
petrol içeren kayaç
(Madencilik) petroleum source rock
pirit içeren
pyrilic
rakam içeren sözcükler
(Bilgisayar) words with numbers
rodyum içeren
rhodic
salis içeren
salic
selenyum içeren
selenious
silisyum dioksit içeren
siliciferous
sitem içeren
expostulatory
su içeren
aqueous
tohum içeren meyve
seedcase
toryum içeren
thoric
vâât içeren
promissory
yazarın tüm eserlerini içeren dizi
corpus
yağ içeren
sebaceous
çok eşya içeren paket
multipack
çok çeşitli teknik konuları içeren
polytechnic
ünlü harfler içeren
consonantal
ıngilizce sözcükler içeren fransızca
Franglais
şeker içeren
saccharine
şeker içeren
sacchariferous
şiddet içeren suç raporu
(Askeri) violent crime report
Englisch - Türkisch

Definition von içeren im Englisch Türkisch wörterbuch

ni-içeren kalsedon türü
krizopraz
içeren
Favoriten