havlamak

listen to the pronunciation of havlamak
Turkish - English
bark

This dog is trained to bark at strangers. - Bu köpek yabancılara havlamak için eğitiliyor.

He wanted to work as much as a dead dog wants to bark. - O, bir ölü köpeğin havlamak istediği kadar çok çalışmak istedi.

yelp
howl
woof
yap
bay
to bark, woof, or bay
to bark, to bay, to woof
give mouth
yawp
yip
havlama
bark

The dog kept barking all through the night. - Köpek bütün gece boyunca havlamayı sürdürdü.

The hyena's bark sounds like laughter. - Sırtlanın havlaması kahkaha gibi ses çıkarıyor.

havlama
{i} barking

The dog kept barking at me at the gate and kept me from coming in. - Köpek bana kapıda havlamayı sürdürdü ve içeri girmemi engelledi.

I gave the dog a bone, stopping its barking. - Köpeğe bir kemik verdim, havlaması durdu.

kesik kesik havlamak
yelp
havla
{f} yap
havla
make barking sounds
havla
{f} bark

Barking dogs seldom bite. - Havlayan köpek ısırmaz.

Dogs that bark don't bite. - Havlayan köpek ısırmaz.

havla
yap away
havla
made barking sounds
havla
barking
ürümek, havlamak
yowl, howl
acı acı havlamak
yap
acıyla havlamak
yip
acıyla havlamak
yelp
havla
yip
havla
yelp
havlama
yawp
havlama
yap
havlama
yelp
havlama
bay
havlama
yip
Turkish - Turkish
Köpek bağırmak, ürümek: "Ardından yüz köpek havlamayan kurt, kurt değildir."- Atasözü
Bağırmak, ürümek
ürümek
Havlama
(Osmanlı Dönemi) NÜBAH
havlama
Havlamak işi
havlamak
Favorites