havlamak

listen to the pronunciation of havlamak
Türkisch - Englisch
bark

This dog is conditioned to bark at strangers. - Bu köpek yabancılara havlamak için eğitilir.

This dog is trained to bark at strangers. - Bu köpek yabancılara havlamak için eğitiliyor.

yelp
howl
woof
yap
bay
to bark, woof, or bay
to bark, to bay, to woof
give mouth
yawp
yip
havlama
bark

The dog kept barking all through the night. - Köpek bütün gece boyunca havlamayı sürdürdü.

She heard a dog barking in the distance. - O, uzakta bir köpek havlaması duydu.

havlama
{i} barking

She heard a dog barking in the distance. - O, uzakta bir köpek havlaması duydu.

The dog kept barking all through the night. - Köpek bütün gece boyunca havlamayı sürdürdü.

kesik kesik havlamak
yelp
havla
{f} yap
havla
make barking sounds
havla
{f} bark

Barking dogs don't bite. - Havlayan köpek ısırmaz.

His bark is worse than his bite. - Havlayan köpek ısırmaz.

havla
yap away
havla
made barking sounds
havla
barking
ürümek, havlamak
yowl, howl
acı acı havlamak
yap
acıyla havlamak
yip
acıyla havlamak
yelp
havla
yip
havla
yelp
havlama
yawp
havlama
yap
havlama
yelp
havlama
bay
havlama
yip
Türkisch - Türkisch
Köpek bağırmak, ürümek: "Ardından yüz köpek havlamayan kurt, kurt değildir."- Atasözü
Bağırmak, ürümek
ürümek
Havlama
(Osmanlı Dönemi) NÜBAH
havlama
Havlamak işi
havlamak
Favoriten