hatırla

listen to the pronunciation of hatırla
Turkish - English
{f} recall

I can't recall her name at the moment. - Şu anda ismini hatırlayamıyorum.

Ken couldn't recall his name. - Ken onun ismini hatırlayamadı.

occur to
remember

I never see this album without remembering my school days. - Bu albümü, okul günlerimi hatırlamadan asla göremem.

She may not remember me, but I do remember her. - O beni hatırlamayabilir ama ben onu hatırlarım.

{f} remembered

The stock market crash of October 1987 in New York is still vividly remembered. - New York'ta Ekim 1987 borsa krizi hâlâ etkili bir şekilde hatırlanmaktadır.

Tom remembered that Mary and John had tried to kill him. - Tom Mary ve John'un onu öldürmeye çalıştığını hatırladı.

bear in mind
{f} remembering

Tom admitted that he always has trouble remembering names. - Tom isimleri hatırlamada her zaman sorun yaşadığını itiraf etti.

Tom couldn't think of Mary without remembering how painful their breakup had been. - Tom onların ayrılığının ne kadar acı verici olduğunu hatırlamadan Mary'yi düşünemedi.

recollect

Tom has no recollection of how he got his black eye. - Tom, gözünü kimin morarttığını hatırlamıyor.

It is just my recollection that there remained no more than 20 people in the village. - Hatırladığım kadarıyla köyde yirmi kişi kaldı.

hatırlamak
recall
hatırlamak
remember

I always have trouble remembering names. - İsimleri hatırlamakta hep zorlanırım.

His name is very difficult to remember. - Onun adını hatırlamak çok zordur.

hatırlamak
{f} recollect
hatırlamak
occur to
hatırlamak
to remember, to recollect, to recall, to think of sth
beni hatırla
remember me
hatırlamak
bear in mind
hatırlamak
come to mind
hatırlamak
think back on
hatırlamak
bring to mind
hatırlamak
reminisce about
hatırlamak
recast
hatırlamak
call to mind
hatırlamak
look back
hatırlamak
think of
hatırlamak
recall to
hatırlamak
think
hatırlamak
to recall
hatırlamak
coming back
hatırlamak
{f} recur
hatırlamak
call up
hatırlamak
to remember, recall, recollect
hatırlamak
{f} recapture
Turkish - Turkish

Definition of hatırla in Turkish Turkish dictionary

Hatırlamak
çıkarmak
Hatırlamak
bulmak
Hatırlamak
anımsamak
Hatırlamak
tahattur etmek
Hatırlamak
(Osmanlı Dönemi) TAHATTUR
hatırlamak
Bilinip unutulan bir şeyi akla getirmek, anımsamak
hatırlamak
Bilinip unutulan bir şeyi akla getirmek, anımsamak: "Ben daha ona sual sormadan her şeyi hatırlamıştım."- S. F. Abasıyanık
hatırla
Favorites