hanging cloth used as a blind (especially for a window)

listen to the pronunciation of hanging cloth used as a blind (especially for a window)
English - Turkish

Definition of hanging cloth used as a blind (especially for a window) in English Turkish dictionary

curtain
perde

Ben, kalbim heyecanla atarken perdenin yükselmesini bekledim. - I waited for the curtain to rise with my heart beating in excitement.

Annem bu perdeyi seçti. - Mother chose this curtain.

curtain
{f} perdeyi kapatmak
curtain
{i} alkışlarla tekrar sahneye çağırma
curtain
{i} perde kapanış sözü
curtain
{f} perdelemek
curtain
perde,v.perde tak: n.perde
curtain
örtmek
curtain
(Havacılık) hava perdesi
curtain
{i} bölme
curtain
{f} perde tak
curtain
tiyatro perdesi
curtain
curtain raiser programın il
curtain
ölüm
curtain
curtain call tiyatro perde kapandıktan sonra alkışlarla tekrar sahneye çağırma
curtain
dili yalnızken kadının kocasını haşlaması
curtain
argo mahvolma
drape
{f} asmak
English - English
curtain
drape
drapery
mantle
pall
hanging cloth used as a blind (especially for a window)
Favorites