gradual increase

listen to the pronunciation of gradual increase
English - Turkish

Definition of gradual increase in English Turkish dictionary

swell
şişmek
swell
{i} şişkinlik
swell
{s} harika
swell
şişkinleşmek
swell
(Askeri) soluğan
swell
(Denizbilim) ölüdalga
swell
kalite
swell
şişirmek
swell
sesin yükselmesi
swell
{s} güzel
swell
{i} şiş

Şişmeyi engellemek için ayak bileğine bir buz torbası koymalısın. - You should put an ice pack on your ankle to keep the swelling down.

Tom bileğini burktu ve o şişti. - Tom twisted his ankle and it swelled up.

swell
{i} züppe

Sen züppe bir adamsın, Tom. - You're a swell guy, Tom.

swell
{s} şık (giyinim)
swell
{f} koltukları kabarmak
swell
{f} rüzgârla şişmek
swell
{i} kodaman
swell
artırmak çoğaltmak
swell
{f} dolmak
swell
{f} boşalmak (göztaşı vb.)
swell
crescendo ve takiben diminuendo yapmak
English - English
swell
gradual increase

  Hyphenation

  gra·du·al in·crease

  Turkish pronunciation

  gräcuıl înkris

  Pronunciation

  /ˈgraʤo͞oəl ənˈkrēs/ /ˈɡræʤuːəl ɪnˈkriːs/
Favorites