garip

listen to the pronunciation of garip
Turkish - English
bizarre
strange

They saw a strange animal there. - Onlar orada garip bir hayvan gördü.

I heard a strange noise coming from Tom's room last night. - Dün gece, Tom'un odasından gelen garip bir ses duydum.

odd

She must have sensed something odd. - Garip bir şey hissetmiş olmalı.

Oddly, I've been watching a lot of telenovelas this fall. - Gariptir, bu sonbaharda çok sayıda pembe dizi izliyorum.

awkward

Socially awkward people tend to develop insecurities. - Sosyal garip insanlar güvensizlikleri geliştirmek eğilimindedir.

Why would that be awkward? - Bu neden garip olurdu?

lonely
weirdo

You're such a weirdo. - Sen bir garip tipsin.

poor

For a professional, he gave a poor account of himself in today's game. - Bir profesyonele göre, bugünkü oyunda kendisiyle ilgili garip bir açıklama yaptı.

one living in a foreign land or far from home, stranger
curious
bizzare
poor, wretched, forlorn
out-of-the-way
screwball
quaint
abnormal
spooky
ferly
extraordinary
far-out
offbeat
crotchet
exotica
unaccustomed
curiosity
unaccountable
eccentrical
exotism
freaky
(isim) Pathetic person
funny

They looked at me funny. - Onlar bana garip baktılar.

Don't you think that's funny? - Bunun garip olduğunu düşünmüyor musun?

eccentric
moving, touching, pathetic
exotic
How strange!/How curious!/That's odd!
kinky
outlandish
cranky
quizzical
fantastic
out of the way
codger
crotchety
droll
freak

Your freaking grandfather nearly ran me over! - Senin garip büyükbaban neredeyse beni ezecekti!

grotesque

The olm is my favourite animal, due to its grotesque appearance. - Olm garip görünümü nedeniyle benim en sevdiğim hayvan.

fancy
far out
queer
strange, unusual, peculiar, odd, queer, curious, bizarre, weird, eccentric, outlandish, unfamiliar
funny peculiar
comical
strange, odd, queer, curious, peculiar, unusual, weird, bizarre, grotesque, cranky, outlandish; lonely; poor, needy, destitute
fantastical
freakish
fanciful
marvelous
quirky
comer
unusual

Sami was feeling a bit unusual. - Sami kendini biraz garip hissediyordu.

weird

Don't you think that's weird? - Bunun garip olduğunu düşünmüyor musun?

That's a really weird shade of red for a car. - Bu bir araba için gerçekten kırmızının garip bir tonu.

weird to
strangest

What's the strangest thing you've ever eaten? - Bugüne kadar yediğin en garip şey ne?

The strangest part is that no one recognizes me. - En garip nokta şu ki kimse beni tanımıyor.

strangely enough
odd to
a strange
amaze
{s} screwy
singular
{s} whimsical
rummy
garip fikirleri olan
whimsical
garip davranış
spectacle
garip biçimde
strangely

I felt strangely calm. - Garip biçimde sakin hissettim.

Tom is behaving strangely. - Tom garip biçimde davranıyor.

garip adam
crank
garip alet
contraption
garip bir biçimde
bizarrely
garip bir kimse
queer fish
garip bir kişi
eccentric
garip bir kişiliğe sahip
eccentric
garip bir olay
freak
garip bir şekilde
exotically
garip bir şekilde
spookily
garip davranış
vagary
garip düşünce
crotchet
garip fikir
whimsy
garip fikirleri olan
crank
garip istekleri olan
whimsical
garip kimse
crank
garip kimse
oddity
garip olay
quirk
garip rastlantı
quirk
garip tip
creep
garip özellik
oddity
garip şey
oddity
Garip kuşun yuvasını Allah yapar
(Atasözü) God is the protector of the destitute
garip kişi
strange people
garip (kimse)
(Argo) yobbo
garip adam
gink
garip adam
screwball
garip belki ama
strangely enough
garip bir biçimde
oddly

Oddly, she had suddenly disappeared. - Garip bir biçimde, o birden kayboldu.

Tom is behaving oddly. - Tom garip bir biçimde davranıyor.

garip bir halde
laughably
garip bir ifade
a strange expression
garip bir ifade takınmak
wear a strange expression
garip bir şekilde hoşuna gitmek
tickle one's fancy
garip biçimde
comically
garip biçimde
fantastically
garip biçimde
curiously
garip bulunmak
be found strange
garip bulunmak
be found bizarre
garip davranmak
behave oddly
garip düşünce
kink
garip fikirli
viewy
garip garip
oddly, strangely
garip garip
1. in bewilderment, confusedly. 2. strangely
garip gelmek
be considered strange
garip gelmek
be found bizarre
garip gelmek
be regarded as strange
garip gelmek
be found strange
garip gelmek
be found odd
garip görünüşlü
odd looking
garip hevesleri olan
faddy
garip ifade
strange expression
garip merakları olan kimse
faddist
garip olan şu ki
curiously enough
garip tarzda
in a strange way
garip tutku
crotchet
garip ya da sıradışı olan
(Argo) lalapalooza
garip şekil
grotesque
garip şey
caution
haram helal ver Allahım, garip kulun yer Allahım
(Konuşma Dili) He will make a profit from anything, with no regard for right and wrong
kendimi garip hissediyorum
I feel out of sorts
vücudunu garip şekillere sokabilen akrobat
contortionist
Turkish - Turkish
Yadırganan, anlaşılmamış, gizli yönleri olan, yabansı, tuhaf
Kimsesiz, zavallı
Şaşılacak bir şey karşısında söylenir
Yabancı, gurbette yaşayan, elgin
Orhan Veli, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat 'ın öncülüğünü yaptığı şiir akımı
Garip!"- A. İlhan
Dokunaklı, hüzün veren: "Bir yabancı için dünyanın neresinde olursa olsun büyük şehir böyle garip bir yalnızlık duygusu veriyor."- H. E. Adıvar. Şaşılacak bir şey karşısında söylenen söz: "Demek Bekir böyle utangaç bir çocukmuş
Yadırganan, anlaşılmamış, gizli yönleri olan, yabansı, tuhaf: "Yağmur, ortalığa garip bir kış serinliği getirmişti."- A. İlhan
Dokunaklı, hüzün veren
(Osmanlı Dönemi) CENİB
(Osmanlı Dönemi) ARİR
garip garip
Zavallı, şaşkın bir biçimde
Garipler
(Hukuk) GUREBE
garip
Favorites