garantisi

listen to the pronunciation of garantisi
Turkish - English
guarantee
garanti
guarantee

Their company guarantee is for thirty days. - Onların şirket garantisi otuz gündür.

There's no guarantee that the stock will go up. - Hisse senedinin yükseleceğinin bir garantisi yok.

garanti
warrant

Mary's washing machine broke down a week after the warranty had run out. - Mary'nin çamaşır makinesi, garantinin bitmesinden bir hafta sonra bozuldu.

The warranty for my TV is expired. - Televizyonumun garanti süresi bitti.

garanti
guaranty
garantisi var mı
Is there a guarantee
garanti
surety
garanti
undertaking
garanti
(Ticaret) aval
garanti
(Ticaret) stipulation
garanti
assurance
garanti
warrantee
garanti
(Ticaret) hedging
teklif garantisi
(Ticaret) tender guarantee
garanti
warranty

This car has a good warranty. - Bu arabanın iyi bir garantisi var.

Mary's washing machine broke down a week after the warranty had run out. - Mary'nin çamaşır makinesi, garantinin bitmesinden bir hafta sonra bozuldu.

garanti
bound to
garanti
safe guard
garanti
cinch
garanti
be guaranteed
garanti
guarantees

A firewall guarantees your security on the internet. - Güvenlik duvarı, internette güvenliğinizi garanti eder.

There are no guarantees in life. - Hayatta hiçbir şeyin garantisi yoktur.

garanti
guarantied
garanti
guaranteed

Equality is guaranteed by the Constitution. - Eşitlik anayasa tarafından garantiye alınmıştır.

He guaranteed his slaves' freedom. - O, kölelerinin özgürlüğünü garantiledi.

garanti
in the bag
garanti
(Konuşma Dili) sure, certain; certainly, without doubt
garanti
guaranty, guarantee, warranty, surety
garanti
guaranty, guarantee
garanti
(Hukuk) guarantee, warranty
ihracat riski garantisi
(Ticaret) export risk guarantee
ipotek garantisi
(Sigorta) mortgage guarantee
kontrol garantisi
(Hukuk) control guarantee
tamirat garantisi veriyor musunuz
Will you guarantee the repairs
tarife garantisi
feed-in tariff
Turkish - Turkish

Definition of garantisi in Turkish Turkish dictionary

garanti
Kesinlikle, kesin olarak, ne olursa olsun
garanti
Güvence, inanca, teminat
garanti
Güvence, inanca, teminat: "Hatice'nin garantisi altında işini yürütmekten başka bir şeye bakmıyordu."- T. Buğra
garantisi
Favorites