anything that assures a certain outcome

listen to the pronunciation of anything that assures a certain outcome
English - Turkish

Definition of anything that assures a certain outcome in English Turkish dictionary

guarantee
garanti

Düşünce özgürlüğü anayasa tarafından garanti altına alınmıştır. - Freedom of thought is guaranteed by the constitution.

O, kölelerinin özgürlüğünü garantiledi. - He guaranteed his slaves' freedom.

guarantee
güvence

Tom hiç güvence vermiyor. - Tom's not making any guarantees.

Başarımız güvence altındadır. - Our success is guaranteed.

guarantee
{f} garantiye almak
guarantee
kefillik
guarantee
garantör
guarantee
(Kanun) kişisel teminat
guarantee
güvence vermek
guarantee
garantı
guarantee
(neyinse olacağına) söz vermek
guarantee
kefil olmak
guarantee
garanti etmek
guarantee
kefil/teminat/garanti
guarantee
(isim) garanti, güvence, teminât, kefalet, kefil
guarantee
{f} söz vermek
guarantee
kefil ol/garanti ver
guarantee
{i} kefil

O, benim borcuma kefil oldu. - He guaranteed my debt.

Babam borçlarım için kefil oldu. - My father stood guarantee for my debts.

guarantee
(fiil) garanti etmek, garantiye almak, kefil olmak, söz vermek, teminât vermek
guarantee
{i} kefalet
English - English
guarantee

Can you give me a guarantee that he will be fit for the match?.

anything that assures a certain outcome

  Hyphenation

  a·ny·thing that assures a cer·tain out·come

  Turkish pronunciation

  enithîng dhıt ışûrz ı sırtın autkʌm

  Pronunciation

  /ˈenēˌᴛʜəɴɢ ᴛʜət əˈsʜo͝orz ə ˈsərtən ˈoutˌkəm/ /ˈɛniːˌθɪŋ ðət əˈʃʊrz ə ˈsɜrtən ˈaʊtˌkʌm/

  Word of the day

  tabula rasa
Favorites