credit guaranty

listen to the pronunciation of credit guaranty
English - Turkish
(Askeri) KREDİ; İTİMAT; ŞEREF: Belirli bir süre içinde kullanılmak üzere bir komutanın emrine belirli miktarda ikmal maddeleri hizmet veya personel tahsis etme. Ayrıca bakınız: "allocation"
(Askeri) kredi
(Askeri) güven
credit on guaranty
(Ticaret) kefalet karşılığı avans
credit guaranty

  Hyphenation

  cred·it guar·an·ty

  Turkish pronunciation

  kredıt gerınti

  Pronunciation

  /ˈkredət ˌgerənˈtē/ /ˈkrɛdət ˌɡɛrənˈtiː/

  Word of the day

  tabula rasa
Favorites