günâh

listen to the pronunciation of günâh
Turkish - English
sin

Man is born a sinner. - İnsan bir günahkar doğar.

Forgive me, for I have sinned. - Beni affedin, zira ben günah işledim.

trespass
crime, shame, sin
blame, fault
iniquity
evil
sin, transgression, trespass; fault, blame
fault
wrongdoing
sinful

I have never met a more sinful man. - Daha günahkar bir erkeğe hiç rastlamadım.

I have never met a more sinful person. - Daha günahkar bir kişiyle hiç karşılaşmadım.

transgression
blame
shame
misdeed
foul
foulness
wrong

Yes, I said that murder is a sin, but I never said that sins are wrong. - Evet, cinayetin bir günah olduğunu söyledim ama günahların yanlış olduğunu asla söylemedim.

günah çıkarma
confession

Sami made a true confession. - Sami gerçek bir günah çıkarma yaptı.

günah keçisi
scapegoat

Why am I the only one they complain of? They're just making an example out of me and using me as a scapegoat. - Neden ben onların tek şikayet ettiğiyim?Onlar sadece benim üzerimden örnek veriyor ve beni günah keçisi olarak kullanıyorlar.

They simply need a scapegoat. - Onlara basbayağı bir günah keçisi lazım.

günah çıkarmak
confess
günah işlemek
to commit a sin, to sin
günah işlemek
sin
günah işlemek
(Din) Sin, commit sin
günah çıkarmak
(Din) Confess one's sins, remit
günah çıkartma
sin Decal
günah benden gitti
You can either ignore my advice or follow it; but if you ignore it, don't blame me if anything goes wrong
günah işleme eğilimini üzerinden atmak
cast off the old Adam
günah işlemek
trespass
günah işlemek
transgress
günah işlemek
stumble
günah işlemek
commit sin
günah işlemek
err
günah keçisi
goat
günah olmak
(for something) to be sinful, be wicked, be reprehensible
günah çukuru
cloaca
günah çıkaran papaz
confessor
günah çıkarma
shrift
günah çıkarma
sale of indulgences
günah çıkarma ile ilgili
confessional
günah çıkarmak
1. to confess one's sins (to a priest). 2. to confess one's faults
günah çıkarmak
to confess (one's sins)
günah çıkarmak
remit
günah çıkartma
confession
günah çıkartma hücresi
confessional
günah çıkartmak
to confess
günah çıkarttırma
shrift
ilk günah
original sin
günahlar
sin
adem ve havva'dan gelen günah
original sin
affedilmez günah
mortal sin
affedilmez günah
deadly sin
büyük günah
cardinal sin
büyük günah
deadly sin
doğuştan olan günah
original sin
yaradılıştan olan günah işleme eğilimi
original sin
Turkish - Turkish
(Osmanlı Dönemi) f. Cezayı gerektiren amel. Dine aykırı iş. Allah'ın emirlerine uymayan hareket. (Bak: Kebâir-Cünha)(Evet günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra tâ nur-u imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah istiğfar ile çabuk imha edilmezse kurt değil belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısırıyor. Meselâ: Utandıracak bir günahı gizli işliyen bir adam, başkasının ıttılaından çok hicab ettiği zaman melâike ve ruhaniyatın vücudu ona çok ağır geliyor. Küçük
Kabahat, hafif suç: "Bütün kusurları, günahları, kibar, asil bir güzellik şeklinde görülür."- M. Yesarî
Sorumluluk, vebal
Kabahat, hafif suç
Dince suç sayılan iş veya davranış: "Bunu yapan günün birinde er geç bu günahın kefaretini ödeyecektir."- H. Taner
Acımaya yol açacak kötü davranış, yazık
Dince suç sayılan iş veya davranış
(Osmanlı Dönemi) HİRC
(Osmanlı Dönemi) ESAM
(Osmanlı Dönemi) VEKEF
(Osmanlı Dönemi) VİZR
(Osmanlı Dönemi) ETİR
vebal
(Osmanlı Dönemi) HAREC
günah keçisi
Sürekli suçlanan, her gelenin öfkesini ondan çıkardığı kimse
Günahlar
(Osmanlı Dönemi) MEASİM
yazık günah
Büyük üzüntü ve kınama anlatır
günâh
Favorites