fully sufficient; plentiful; in copious supply; followed by in, rarely by with

listen to the pronunciation of fully sufficient; plentiful; in copious supply; followed by in, rarely by with
English - Turkish

Definition of fully sufficient; plentiful; in copious supply; followed by in, rarely by with in English Turkish dictionary

abundant
{s} bol

Alp çiçekleri burada boldur. - Alpine flowers are abundant there.

Bol gıda malzemeleri var. - There are abundant food supplies.

abundant
{s} bereketli
abundant
{s} verimli

Ağaç meyve bakımından verimlidir. - The tree is abundant in fruit.

abundant
çok

Şu ülkede petrol çoktur. - Oil is abundant in that country.

Çok büyük pencereler bol doğal gün ışığı sağlar. - Very large windows assure abundant natural daylight.

abundant
mebzul abundantly bol bol
abundant
{s} dolu
abundant
{s} bereketli; feyizli
English - English
abundant
fully sufficient; plentiful; in copious supply; followed by in, rarely by with
Favorites