feast one's eyes on

listen to the pronunciation of feast one's eyes on
English - Turkish
(Konuşma Dili) aç gözlerle bakmak
gözleri bayram etmek
doya doya bakmak
(Konuşma Dili) gözleriyle yemek
(Konuşma Dili) bakışlarıyla yiyip bitirmek
(Konuşma Dili) gözünü gönlünü doyurmak
feast one's eyes
gözlerine ziyafet çekmek
feast eyes on
doya doya bakmak
English - English
feast one's eyes on
Favorites