feast one's eyes on

listen to the pronunciation of feast one's eyes on
İngilizce - Türkçe
(Konuşma Dili) aç gözlerle bakmak
gözleri bayram etmek
doya doya bakmak
(Konuşma Dili) gözleriyle yemek
(Konuşma Dili) bakışlarıyla yiyip bitirmek
(Konuşma Dili) gözünü gönlünü doyurmak
feast one's eyes
gözlerine ziyafet çekmek
feast eyes on
doya doya bakmak
İngilizce - İngilizce
look upon with pleasure or desire
feast one's eyes
look at with great enjoyment; "She feasted her eyes on the Tuscan landscape
feast one's eyes on