explain, clarify; limit, set boundaries

listen to the pronunciation of explain, clarify; limit, set boundaries
English - Turkish

Definition of explain, clarify; limit, set boundaries in English Turkish dictionary

define
{f} tanımlamak

Bu, tanımlamak için zor bir terim. - It's a difficult term to define.

Üçgen'i tanımlamak zor. - It is hard to define triangle.

define
{f} tarif etmek
define
{f} belirlemek
define
tanımlama yapmak
define
açıklamak

Bazı kelimeleri açıklamak zordur. - Some words are hard to define.

define
tanım yapmak
define
kısıtlamak
define
tanımla

Onun yerine az önce tanımladığım iki ekonomik değişkenin tartışmasına döneceğim. - Instead, I will turn to a discussion of the two economic variables I defined a moment ago.

Bu sözcüğü açıkça tanımlayabilir misiniz? - Can you clearly define this word?

define
tanımlama

Gabriel Roiter ölçüsünü tanımlamak için daha sezgisel olabilen ikinci bir yol vardır. - There is a second way to define the Gabriel-Roiter measure which may be more intuitive.

Bu, tanımlamak için zor bir terim. - It's a difficult term to define.

define
{f} belirtmek
define
{f} belirlemek, sınırlamak, tayin etmek
define
definable tarifi mümkün
define
tahdit etmek
define
tavsif etmek
define
ayırt edilebilir
English - English
{f} define
explain, clarify; limit, set boundaries
Favorites