everybody

listen to the pronunciation of everybody
English - Turkish
herkes

Herkes haberi biliyor. - Everybody knows the news.

Onun saldırgan olduğunu herkes biliyordu. - Everybody knew that she was being pushy.

elalem
dünya

Dünyadaki herkes barış ister. - Everybody in the world desires peace.

Herkes benim gibi düşünse, dünya daha iyi bir yer olurdu. - If everybody thought the way I did, the world would be a much better place.

dünya alem
hacısı hocası
millet

Hey millet, kulak verin! - Hey everybody, listen up!

Çok teşekkür ederim, millet. - Thank you very much, everybody.

dost düşman
yedi mahalle
cümle alem
everybody else
diğerleri

Tom diğerleri gibi giyinmez. - Tom doesn't dress like everybody else.

Diğerleri ne düşünüyor? - What does everybody else think?

everybody else
öbürleri
everybody else
başkaları
everybody else
ötekiler
even if everybody is opposed
dünya bir araya gelse
be on everybody's lips
Dillerde olmak, hakkında konuşuluyor olmak
hello everybody
herkese merhaba
hello everybody
herkese selam
hello everybody
selam millet
hello everybody
herkese selamlar
hello everybody
hepinize merhaba
each one, everybody, everyone
Her biri, herkes, herkes
where everybody passes by
ayakaltında kalmak
Turkish - English
everybody

  Hyphenation

  eve·ry·bo·dy

  Turkish pronunciation

  evribädi

  Synonyms

  everyone

  Antonyms

  nobody, no one, negates

  Pronunciation

  /ˈevrēˌbädē/ /ˈɛvriːˌbɑːdiː/

  Etymology

  [ ev-ri-"b&-dE, -"bä- ] (pronoun.) 1530. every +‎ body

  Videos

  ... second one is artistic. The moral case is that I copy all day long, you copy, everybody ...
  ... while everybody else's has gone up. ...

  Word of the day

  glower
Favorites