etkinleştir

listen to the pronunciation of etkinleştir
Turkish - English
(Bilgisayar) activate as
(Bilgisayar) turn on
(Bilgisayar) enable into
(Bilgisayar) enabled
activate

This work is too heavy and exhausting for a single woman. I will activate my robot! - Bu iş çok ağır ve tek bir kadın için yorucu. Robotumu etkinleştireceğim.

Somehow I accidently activated it. - Bir şekilde onu kazayla etkinleştirdim.

(Bilgisayar) enable
etkin
active

He is active although he is very old. - O çok yaşlı olmasına rağmen etkindir.

Tom lives an active life. - Tom etkin bir yaşam sürüyor.

etkin
efficient

The Japanese telephone system is highly efficient. - japon telefon sistemi hayli etkindir.

etkin
{s} ascendant
etkin
{s} real
eksen etkinleştir
(Bilgisayar) axes enable
etkin
hard-core
etkin
binding
etkin
(Bilgisayar) on
etkin
efficiently
etkin
active homing
etkin
(Bilgisayar) activated

Somehow I accidently activated it. - Bir şekilde onu kazayla etkinleştirdim.

She activated the account. - O, hesabı etkin hale getirdi.

etkin
(Bilgisayar) enabled
etkin
vigorous
etkin
forceful
etkin
operative
Etkin
(isim) Effective, active
diski yeniden etkinleştir
(Bilgisayar) reactivate disk
etkin
{s} prepotent
etkin
{s} effective

The effective application of antiseptics is an important matter in the prevention of hospital infections. - Antiseptiklerin etkin uygulaması hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde önemli bir konudur.

That book is helping you write effectively. - O kitap etkin biçimde yazmana yardım ediyor.

etkin
hardcore
etkin
{s} ascendent
etkin
{s} effectual
etkin
active , effective
etkin
active, functioning
etkin
hard core
etkin
active, dynamic, taking part in activities
etkin
phil., chem. active
etkin
active, effective aktif
içerik etkinleştir
(Bilgisayar) activate contents
nesne etkinleştir
(Bilgisayar) activate object
etkinleştir
Favorites