doğruca

listen to the pronunciation of doğruca
Turkish - English
directly

Why don't you just speak directly to Tom? - Niçin doğruca sadece Tom'la konuşmuyorsun?

Tom went directly to his room as soon as he got home. - Tom eve varır varmaz doğruca odasına gitti.

soundly
right ahead
straight, directly
straight, directly, straight ahead
thro
through
straight

He said the words came straight from his heart. - O kelimelerin doğruca kalbinden geldiğini söyledi.

Tom went straight to the post office. - Tom doğruca postaneye gitti.

smack
thru
straight ahead

He sat in silence and was looking straight ahead of him. - O sessizce oturdu ve doğruca ona bakıyordu.

direct

Tom went directly to his room as soon as he got home. - Tom eve varır varmaz doğruca odasına gitti.

Why don't you just speak directly to Tom? - Niçin doğruca sadece Tom'la konuşmuyorsun?

slap
due
full
right

Mayuko went right home. - Mayuko doğruca eve gitti.

I checked into a hotel and went right to sleep. - Bir otelde oda kiraladım ve doğruca yatmaya gittim.

doğruca gitmek
make a beeline for
doğruca gitmek
go straight
Turkish - Turkish
Hiçbir yöne sapmadan; dolaylı olmayarak, dolaşmayarak
Doğruya yakın
Hiçbir yöne sapmadan, dolaylı olmayarak, dolaşmayarak: "Belki doğruca Ankara'ya dönersin, değil mi?"- E. İ. Benice
doğruca
Favorites