doğru dürüst

listen to the pronunciation of doğru dürüst
Turkish - English
properly

Are you brushing your teeth properly? - Dişini doğru dürüst fırçalıyor musun?

Don't play dumb. Answer my question properly! - Aptal numarası yapma. Soruma doğru dürüst cevap ver.

decent
straight
aright
real
decently
duly
1. properly. 2. genuine, real, proper
a) properly, decently b) proper, decent, real
proper

If you understand, then do it properly. - Eğer anlıyorsan, öyleyse onu doğru dürüst yap.

Tom doesn't know how to pronounce my name properly. - Tom ismimi doğru dürüst nasıl telaffuz edeceğini bilmiyor.

doğru dürüst çalışmayan
on the blink
doğru ve dürüst
fair and square
Turkish - Turkish
Tam olarak, eksiksiz olarak, istenildiği gibi, kusursuz, yanlışsız
doğru dürüst
Favorites