doğmak

listen to the pronunciation of doğmak
Turkish - English
rise
be born

Be born, get married, and die; always bring money. - Doğmak, evlenmek ve ölmek, her zaman para getirir.

arrive
1.to be born
come about
begin
grow out of
emanate
emerge
(güneş) rise
break through
to appear, arise
to occur (to). doğduğuna inanıp öldüğüne inanmamak (Konuşma Dili) to look on the bright side of something and refuse to look on its dark side. doğduğuna (bin) pişman tired of life, unhappy, miserable. doğduğuna pişman etmek to make (someone) regret the day he was born
to be born; (güneş, ay) to rise; (gün) to dawn; to happen, to arise, to spring, to result
arise
spring
(for the sun, the moon, or a star) to rise
ensue
born

Be born, get married, and die; always bring money. - Doğmak, evlenmek ve ölmek, her zaman para getirir.

The man was ashamed of being born poor. - Adam fakir olarak doğmaktan utanıyordu.

(Dilbilim) come out
(Kanun,Ticaret) originate
issue
dawn
was born
result
grow of
doğmak, meydana gelmek
rise, occurs to
doğ
birth date

May I have your birth date? - Doğum tarihinizi alabilir miyim?

My water broke on the evening of the predicted birth date. - Önceden belirlenen doğum tarihinin akşamında suyum kesildi..

doğma
born

My dad died before I was born. - Babam, ben doğmadan önce öldü.

I was not yet born when a war between Japan and the U.S. broke out in December 1941. - Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bir savaşın patlak verdiği Aralık 1941'de henüz doğmamıştım.

doğma
emergence
doğ
be born

Be born, get married, and die; always bring money. - Doğmak, evlenmek ve ölmek, her zaman para getirir.

If I were to be born a second time, I would like to be Canadian. - Ben ikinci kez doğacak olsam Kanadalı olmak isterim.

doğma
resurrection
küllerinden doğmak
Be born out of (its, his etc.) ashes
yeniden doğmak; yeniden canlanmak
to be reborn, to revive
borç doğmak
(debt) to arise from something
doğ
birth

I got you a pen as a birthday present. - Doğum günü hediyesi olarak sana kalem aldım.

Tomorrow's my birthday. - Yarın benim doğum günüm.

doğ
on
doğ
(abbr. for doğum)
doğma
rising (of the sun, the moon, or a star)
doğma
{i} birth
doğma
born of
doğma
{i} rising

The sun was on the point of rising in the east. - Doğuda güneş doğmak üzereydi.

eksik doğmak
to be born prematurely
erken doğmak
slink
erken doğmak
slip
gönülüne doğmak
to have a presentiment
gün doğmak
1. for the sun to rise, for day to dawn. 2. (for someone) to have an unexpected opportunity or stroke of fortune
gün doğmak
a) (sun, morning) to rise, to dawn, to break b) (one's luck/day) to come
güneş doğmak
for the sun to rise
içinden doğmak
see
içine doğmak
forebode
içine doğmak
divine
içine doğmak
intuit
içine doğmak
presage
içine doğmak
guess
içine doğmak
have a feeling
içine doğmak
to feel in one's bones, to have a hunch, to sense
içine doğmak intuitively
to feel that, have a feeling that (something is going to happen): Böyle bir şey olacağı içime doğmuştu. I'd had a feeling something like this would happen
kadir gecesi doğmak
to be born under a lucky star
sezaryenla doğmak
to be born by caesarean section
soylu bir aileye doğmak
be born in the purple
soylu bir aileye doğmak
be born into the purple
yeniden doğmak
take on a new lease of life
yıldız doğmak
(star) come out
zengin bir ailenin çocuğu olarak doğmak
be born into a rich family
Turkish - Turkish
Dünyaya gelmek
Zihinde birdenbire oluşmak
Güneş, ay, yıldız ufuktan yükselerek görünmek: "Bir sabah güneş doğarken kafile yola çıktı."- R. N. Güntekin
Ufuktan yükselerek görünmek
Ortaya çıkmak, sonucu olmak: "Nezaket denen şey, kadının hanımlaşması ile beraber doğdu."- F. R. Atay
Düşünce, hayal gibi şeyler zihinde birdenbire oluşmak
Ortaya çıkmak, sonucu olmak
(Osmanlı Dönemi) SADARE
doğma
Doğmuş
doğma
Doğmak durumu
doğma
Doğmuş: "Vücut, sıtma nöbeti gibi sıcakla soğuğun karışmasından doğma garip ürpertilerle titriyordu."- R. N. Güntekin
doğma
Dünyaya gelme
doğma
Doğruluğu kesin olarak bilinmeyen haber
doğmak
Favorites