distant, remote, at a great distance

listen to the pronunciation of distant, remote, at a great distance
English - Turkish

Definition of distant, remote, at a great distance in English Turkish dictionary

far away
uzağa

Uzağa gitsen bile, telefon üzerinden birbirimizle temas kurmaya devam edelim. - Even if you go far away, let's keep in touch with each other over the phone.

Onlar büyükelçi Tom Jackson'ı ellerinden geldiği kadar Washington'dan uzağa gönderdiler. - They sent ambassador Tom Jackson as far away from Washington as they ever could.

far away
uzaklarda

Uzaklarda ama hala onu seviyorum. - She is far away, but I still love her.

O, çok uzaklardan geldi. - He came from far away.

far away
çok uzakta

Sen çok uzakta oturuyorsun. - You live too far away.

Tom çok uzakta yaşamıyor. - Tom doesn't live very far away.

far away
dalgın
far away
uzak

Havaalanı ne kadar uzak? - How far away is the airport?

Tom elinden geldiği kadar Mary'den uzaklara gitmek istedi. - Tom wanted to get as far away from Mary as he could.

far away
uzakta

O, otelden çok uzakta değildir. - It is not far away from the hotel.

O benim evimden uzakta yaşar. - He lives far away from my house.

English - English
far away
distant, remote, at a great distance
Favorites