disintegration of wood or other substance through the action of fungi

listen to the pronunciation of disintegration of wood or other substance through the action of fungi
English - Turkish

Definition of disintegration of wood or other substance through the action of fungi in English Turkish dictionary

decay
bozmak
decay
çöküş
decay
bozulma
decay
çürütmek
decay
bozulmak
decay
{f} bozul

Yiyecek sıcak havada çabuk bozulur. - Food decays quickly in hot weather.

İki büyük medeniyet yavaş yavaş bozuldu. - Two great civilizations slowly fell into decay.

decay
inkıraz bulmak
decay
{f} çürümek, bozulmak; çürütmek
decay
{i} yıkılma
decay
{i} ayrışma
decay
(Askeri) (RADIOACTIVE) BOZULMA; ÇÜRÜME (BESİN)
decay
bozul/çürü/çürüt
decay
sıhhatçe düşme
decay
(Nükleer Bilimler) bozunma,bozunum
decay
{i} çürüme, bozulma
decay
(isim) bozulma, çürüme, çürük, çürütme; zayıflama; ayrışma; çöküş, yıkılma, yıkılış; düşkünlük
decay
{i} zayıflama
decay
{f} zayıflamak
decay
çürük/çürüme
English - English
decay
disintegration of wood or other substance through the action of fungi

  Hyphenation

  dis·in·te·gra·tion of wood or oth·er sub·stance through the ac·tion of fun·gi

  Turkish pronunciation

  dîsîntıgreyşın ıv wûd ır ʌdhır sʌbstıns thru dhi äkşın ıv fʌncay

  Pronunciation

  /dəsˌəntəˈgrāsʜən əv ˈwo͝od ər ˈəᴛʜər ˈsəbstəns ˈᴛʜro͞o ᴛʜē ˈaksʜən əv ˈfənʤī/ /dɪsˌɪntəˈɡreɪʃən əv ˈwʊd ɜr ˈʌðɜr ˈsʌbstəns ˈθruː ðiː ˈækʃən əv ˈfʌnʤaɪ/

  Word of the day

  sesquipedality
Favorites