determine the essential quality of

listen to the pronunciation of determine the essential quality of
English - Turkish

Definition of determine the essential quality of in English Turkish dictionary

define
{f} tanımlamak

Gabriel Roiter ölçüsünü tanımlamak için daha sezgisel olabilen ikinci bir yol vardır. - There is a second way to define the Gabriel-Roiter measure which may be more intuitive.

Bu, tanımlamak için zor bir terim. - It's a difficult term to define.

define
{f} tarif etmek
define
{f} belirlemek
define
tanımlama yapmak
define
açıklamak

Bazı kelimeleri açıklamak zordur. - Some words are hard to define.

define
tanım yapmak
define
kısıtlamak
define
tanımla

Onun yerine az önce tanımladığım iki ekonomik değişkenin tartışmasına döneceğim. - Instead, I will turn to a discussion of the two economic variables I defined a moment ago.

Astronomik Birim Dünya ve Güneş arasındaki ortalama mesafe olarak tanımlanır.Bu yaklaşık 150 milyon kilometredir. - The Astronomical Unit (AU) is defined as the average distance between the Earth and the Sun. It is approximately 150 million km (93 million miles).

define
tanımlama

Üçgen'i tanımlamak zor. - It is hard to define triangle.

Gabriel Roiter ölçüsünü tanımlamak için daha sezgisel olabilen ikinci bir yol vardır. - There is a second way to define the Gabriel-Roiter measure which may be more intuitive.

define
{f} belirtmek
define
{f} belirlemek, sınırlamak, tayin etmek
define
definable tarifi mümkün
define
tahdit etmek
define
tavsif etmek
define
ayırt edilebilir
English - English
delineate
define
specify
delimitate
delimit
determine the essential quality of

  Hyphenation

  de·ter·mine the es·sen·tial qua·li·ty of

  Turkish pronunciation

  dıtırmın dhi isenşıl kwälıti ıv

  Pronunciation

  /dəˈtərmən ᴛʜē ēˈsensʜəl ˈkwälətē əv/ /dəˈtɜrmən ðiː iːˈsɛnʃəl ˈkwɑːlətiː əv/

  Word of the day

  schlub
Favorites