described, outlined, delineated

listen to the pronunciation of described, outlined, delineated
English - Turkish

Definition of described, outlined, delineated in English Turkish dictionary

represented
{f} temsil et

John yüzme yarışmasında sınıfını temsil etti. - John represented his class in the swimming match.

Ağustosböceği antik çağlardan beri ilgisizliği temsil etmiştir. - The cicada has represented insouciance since antiquity.

represented
temsil edilmiş
English - English
{s} represented
described, outlined, delineated
Favorites