derlemek

listen to the pronunciation of derlemek
Turkish - English
compile
collect
codify
edit
compile to
glean
to collect, to compile
patch up
gather together
to gather together, collect. derleyip toparlamak to clean up, put (a place) in order
derleme
compilation

He devoted his whole life to compilation of the dictionary. - O bütün hayatını sözlük derlemeye adadı.

derleme
{i} collection

She published two collections of short stories. - O iki tane kısa öykü derlemesi yayınladı.

derleme
{s} eclectic
derleme
miscellanea
derleme
editting
derleme
(Bilgisayar) build
derleme
(Kimya) compile

We should compile a list of everybody who would be willing to help. - Yardım etmeye istekli olacak herkesin bir listesini derlemeliyiz.

derleme
(Arılık) review
derleme
collecting
derleme
(Dilbilim) collation
derle
compile

Wilhelm Friedrich Radloff is the famous German scientist who have studied the history and folklore of Turkic peoples and compiled the first collection of Tatar folk dastans. - Wilhelm Friedrich Radloff, Türk halklarının tarihini ve folklorunu inceleyen ünlü Alman bilim adamıdır ve Tatar halk dastanlarının ilk koleksiyonunu derlemiştir.

We should compile a list of everybody who would be willing to help. - Yardım etmeye istekli olacak herkesin bir listesini derlemeliyiz.

derleme
miscellany
derleme
compiling
derleme
{i} digest
derle
compiled

Wilhelm Friedrich Radloff is the famous German scientist who have studied the history and folklore of Turkic peoples and compiled the first collection of Tatar folk dastans. - Wilhelm Friedrich Radloff, Türk halklarının tarihini ve folklorunu inceleyen ünlü Alman bilim adamıdır ve Tatar halk dastanlarının ilk koleksiyonunu derlemiştir.

This data was compiled by Tom. - Bu veriler Tom tarafından derlenmiştir.

derleme
compile time
derle
compiling

I'm having some problems compiling this software. - Bu yazılımı derlerken bazı sorunlarla karşılaşıyorum.

derleme
gleanings
derleme
collected work
derleme
{i} garland
derleme
{i} olio
derleme
collecting, compilation, miscellany; collected, selected
derleme
potpourri
derleme
collected works
derleme
collected, selected
derleme
clean up
derleme
{i} composition
derleme
anthology. D
derleme
variorum
yeniden derlemek
to recompile
derlemek
Favorites