dengesiz

listen to the pronunciation of dengesiz
Turkish - English
out of balance
unbalanced

I don't believe that you're mentally unbalanced. - Senin ruhsal açıdan bir dengesiz olduğuna inanmıyorum.

moody

John has been moody since this morning. - John bu sabahtan beri dengesiz.

unstable

The weather in April is unstable. - Nisan ayında hava dengesiz.

She's mentally unstable and probably a killer. - O aklen dengesiz ve muhtemelen bir katil.

wavy
off-balance
tippy
non-proportional
crinkled
erratic

Share prices have been erratic this last month. - Hisse senedi fiyatları bu son ay dengesizdi.

Fadil's behavior was becoming more controlling and erratic. - Fadıl'ın davranışı daha kontrollü ve dengesiz hale geliyordu.

lop-sided
out-of-balance
(deyim) out to lunch
crinkly
rippled
off-centre
wavelike
out of balance; unbalanced; unstable
lopsided
deranged

Tom said that Mary was deranged. - Tom Mary'nin dengesiz olduğunu söyledi.

non compos mentis
non compos
uneven
astatic
uncompensated
off one's rocker
inequable
immoderate
temperamental

Do people ever accuse you of being temperamental? - İnsanlar seni hiç dengesiz olmakla suçlar mı?

Tom seems temperamental. - Tom dengesiz görünüyor.

imbalanced
off-kilter
astable
non proportional
rocker
denge
equilibrium
denge
balance

The French government has launched an online game that challenges taxpayers to balance the national budget. - Fransız hükümeti, ulusal bütçeyi vergi mükelleflerinin dengelemesi için meydan okuyan online bir oyunu piyasaya sürdü.

The doctor told Tom he needed to eat a more balanced diet. - Doktor Tom'a daha dengeli bir diyet yemesi gerektiğini söyledi.

dengesiz (kimse)
disturbed
dengesiz (ruhen/aklen)
disturbed
dengesiz kişi
chameleon
dengesiz olmak
to be unstable
dengesiz beslenme
malnutrition
dengesiz bir şekilde
wonkily
dengesiz faz
unstable phase
dengesiz geri akış vanası
unbalanced back-flow valve
dengesiz hat
unbalanced line
dengesiz hata
unbalanced error
dengesiz karbür
unstable carbide
dengesiz olarak
wonkily
dengesiz olmak
be unbalanced
dengesiz öğe
unstable structural member
denge
countenance
denge
stability

The tail at the rear of the plane provides stability. - Uçağın arkasındaki kuyruk denge sağlar.

denge
(Denizbilim) equlibrium
denge
balance; equilibrium, equipoise; composure, self-possession
denge
(Ticaret) par
denge
balancing

Tom is balancing on a tightrope. - Tom gergin bir ip üzerinde dengesini sağlamaktadır.

Tom is good at balancing things on his head. - Tom şeyleri kafasında dengelemekle iyi.

denge
(Denizbilim) steady state
denge
libra
denge
composure
denge
self-possession
denge
equilibria
denge
aplomb
denge
(Otomotiv) lateral stability
denge
equipoise
denge
equilibration
denge
libration
denge
poise
denge
the balance

The balance of public opinion remains in his favor. - Kamu oyu dengesi kendi lehine kalır.

The balance of nature is very fragile. - Doğanın dengesi çok kırılgandır.

denge
equilibrium, balance
denge
easiness
denge
(Hukuk) balance, equilibrium
denge
counterpoise
denge
equation
denge
sports balancing
denge
(Tekstil) equilibruim
dengesiz
Favorites