deliller

listen to the pronunciation of deliller
Turkish - English
evidence
proofs
delil
evidence

Tom didn't have any hard evidence, but he thought Mary was the one who stole his mother's diamond ring. - Tom'un sağlam delili yoktu, fakat o, annesinin elmas yüzüğünü çalan kişinin Mary olduğunu düşünüyordu.

No one can be forced to give evidence against himself in court. - Hiç kimse mahkemede kendi aleyhine delil vermeye zorlanamaz.

deliller sunmak
surrebut
delil
documentary
delil
argument
delil
credential
delil
proof; evidence
delil
proof

So long as you have no proof, this conversation never happened. - Deliliniz olmadığı sürece bu konuşma hiç olmadı.

I'm not denying it happened, but one example can't be called proof. - Onun olduğunu inkar etmiyorum ama bir örnek delil sayılmaz.

delil
proof, evidence
delil
criminalistic
delil
(Ticaret) attest
delil
demonstrate
delil
confirmation
delil
note
delil
support document
delil
testimonial
delil
lead

Masturbation leads to insanity. - Mastürbasyon deliliğe yol açar.

delil
witness
delil
{i} case

The evidence suggests the opposite is the case. - Deliller olayın tam tersi olduğuna işaret ediyor.

delil
{i} averment
delil
(Hukuk) evidence, proof
delil
document
delil
{i} voucher
delil
puncture
delil
earnest
delil
supporting document
delil
indication, sign
delil
a guide on the pilgrimage to Mecca
Turkish - Turkish

Definition of deliller in Turkish Turkish dictionary

DELİL
(Osmanlı Dönemi) Kılavuz. Doğru yolu gösteren. Meçhûlü keşfetmekte ve malumun sıhhatını isbat etmekte vasıta ve âlet ittihaz olunan husus
DELİL
(Osmanlı Dönemi) Beyyine. Bürhan
Delil
(Osmanlı Dönemi) HAVTA'
delil
Kanıt
delil
İnsanı aradığı gerçeğe ulaştırabilecek iz, kanıt, emare: "Milletlerin hürriyet için yaptıkları fedakârlıklardan canlı deliller gösteriyordu."- P. Safa
delil
Kılavuz, rehber
delil
İnsanı aradığı gerçeğe ulaştırabilecek iz, kanıt, emare
delil
(Osmanlı Dönemi) bilinmeyeni keşfetmek veya bilinenin doğruluğunu göstermek için vasıta olarak kullanılan husus
delil
Kanıt: "Elde hiçbir delil olmadığı için serbest bırakıldı."- S. F. Abasıyanık
deliller
Favorites