defining a new macro

listen to the pronunciation of defining a new macro
English - Turkish

Definition of defining a new macro in English Turkish dictionary

define
{f} tanımlamak

Üçgen'i tanımlamak zor. - It is hard to define triangle.

Gabriel Roiter ölçüsünü tanımlamak için daha sezgisel olabilen ikinci bir yol vardır. - There is a second way to define the Gabriel-Roiter measure which may be more intuitive.

define
{f} tarif etmek
define
{f} belirlemek
define
tanımlama yapmak
define
açıklamak

Bazı kelimeleri açıklamak zordur. - Some words are hard to define.

define
tanım yapmak
define
kısıtlamak
define
tanımla

Onun yerine az önce tanımladığım iki ekonomik değişkenin tartışmasına döneceğim. - Instead, I will turn to a discussion of the two economic variables I defined a moment ago.

Bu sözcüğü açıkça tanımlayabilir misiniz? - Can you clearly define this word?

define
tanımlama

Bu, tanımlamak için zor bir terim. - It's a difficult term to define.

Aşkı tanımlamak zordur. - Love is hard to define.

define
{f} belirtmek
define
{f} belirlemek, sınırlamak, tayin etmek
define
definable tarifi mümkün
define
tahdit etmek
define
tavsif etmek
define
ayırt edilebilir
English - English
define
defining a new macro

  Hyphenation

  de·fin·ing a new mac·ro

  Turkish pronunciation

  dîfaynîng ı nyu mäkrō

  Pronunciation

  /dəˈfīnəɴɢ ə ˈnyo͞o ˈmakrō/ /dɪˈfaɪnɪŋ ə ˈnjuː ˈmækroʊ/

  Word of the day

  hoi polloi
Favorites