dans

listen to the pronunciation of dans
Turkish - English
dancing

Every week I study piano on Monday and Tuesday, and dancing on Wednesday and Friday. - Her hafta Pazartesi ve Salı günleri piyano eğitimi, Çarşamba ve Cuma günleri dans.

The man dancing on the stage is my uncle. - Sahnede dans eden adam benim amcam.

{i} dance

Would you like to dance with me? - Benimle dans etmek ister misin?

Linda does not dance much now, but I know she used to a lot. - Linda şimdi çok dans etmiyor fakat eskiden çok dans ettiğini biliyorum.

dance-like
dancing, dance, the art of dancing
hop

Since the accident, Tom has given up hope of becoming a professional dancer. - Tom, kazadan beri profesyonel bir dansçı olma umudundan vazgeçti.

I hope no one saw me dancing. - Umarım kimse benim dans ettiğimi görmedi.

the movements that comprise a specified dance, dance
dance, party or event at which the guests dance
orchestic
of dance

She has bought a record of dance music. - O bir dans müziği plağı aldı.

{i} jig

Tom burst out laughing when he saw Mary dancing a jig. - Tom Mary'yi jig dansı yaparken gördüğünde kahkahalara boğuldu.

Jig, reel and hornpipe are the most popular irish dances. - Jig, reel ve hornpipe en popüler İrlanda danslarıdır.

go dancing
pas
haka
corroboree
dans etme
dancing

The term ‘milonguero style tango’ was coined in the early 1990s to describe the style of dancing tango that was prevalent in the milongas of downtown Buenos Aires in the 1950s. - 1950'li yıllarda şehir Buenos Aires'in milangolarında yaygın olan tangoyu dans etme stilini tanımlamak için 'Milonguero stili tango' terimi 1990'ların başında uyduruldu.

She kept dancing at the disco all night. - O, bütün gece diskoda dans etmeye devam etti.

dans etmek
dance

Would you like to dance with me? - Benimle dans etmek ister misin?

Tom doesn't have to dance with Mary unless he wants to. - Tom istemediği sürece Mary ile dans etmek zorunda değildir.

dans etmek
to dance

Isadora Duncan danced with such grace that she was invited to dance in Europe. - Isadora Duncan öyle zarafetle dans etti ki Avrupa'da dans etmek için davet edildi.

Would you like to dance with me? - Benimle dans etmek ister misin?

dans etmek
shake a leg
dans ayakkabısı
pump
dans dersi
dancing lesson
dans etmek ister misiniz
Would you like to go dancing
dans etmek için tutulan kız
taxi dancer
dans etmek/yapmak
to dance
dans etmeye gitmek ister misiniz
Would you like to go dancing
dans ettirmek
dance
dans figürleri
orchestics
dans figürü yapmak
tread
dans hocası
dancing master
dans müziği
dance

She has bought a record of dance music. - O bir dans müziği plağı aldı.

dans partisi
jig
dans partisi vermek
give a dance
dans salonu
dance hall
dans salonu
ball room
dans salonu
ballroom
dans çeşidi
cakewalk
dans öğretmeni
dancing master
daire oluşturup yapılan dans
roundelay
dan
from

What is 6 subtracted from 10? - 10 dan 6 çıkarsa ne kalır?

Dan is a friend from school. - Dan okuldan bir arkadaşım.

dan
than

I think Dante is better than Milton. - Dante'nin Milton'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum.

George weighs not less than 70 kilograms. - George 70 kg dan daha az gelmez.

dans etmek
perform a dance
erotik dans
erotic dance
modern dans
modern dancing
ritmik dans
eurythmics
dans etmek
hoof it
Dans etmek
to go dancing
dan
from the
danslar
dance
Dan
{i} Dan
dan
pop

Linda was a popular exotic dancer in London. - Linda, Londra'da popüler bir egzotik dansçıydı.

I love you, Dan. You've been here just two weeks and you're already popular. - Seni seviyorum, Dan. Sadece iki haftadır buradasın ve şimdiden popülersin.

dan
off

Dan didn't even offer Linda a cup. - Dan bile Linda'ya bir fincan teklif etmedi.

Where is the tourist information office? - Turizm danışma bürosu nerede?

dan
whence
dans etmek
foot it
dans etmek
{f} jig
dans etmek
{f} hoof
English - English

Definition of dans in English English dictionary

DAN
A protein that binds the 5' cap of mRNA and begins degradation in the 3' to 5' direction
Dan
A male given name of biblical origin
Dan
A title of respect: Sir, Master

Dan Chaucer, well of English vndefyled, / On Fames eternall beadroll worthie to be fyled.

Dan
A nickname for Daniel
Dan
A surname
Dan
One of the Israelite tribes, descended from Dan
Dan
Fifth son of Jacob, by his wife's handmaid Bilhah
Dan
{i} one of the 12 tribes of Israel; male first name (form of Daniel) ;family name
Dan
diminutive of Daniel
Dan
Fifth son of Jacob, by his wifes handmaid Bilhah
Dan
given name, male, from Hebrew
Dan
In the Bible, a son of Jacob and the forebear of one of the tribes of Israel. Used formerly as a title of honor for respected men, such as clerics and poets
Dan
dulcimer
dan
Someone who has achieved a level of black belt
dan
Black belt rank There are ten stations of Dan, as follows: Shodan - 1st dan (beginning dan) Nidan - 2nd dan Sandan - 3rd dan Yondan - 4th dan Godan - 5th dan Rokudan - 6th dan Nanadan - 7th dan Hachidan - 8th dan Kudan - 9th dan Judan -10th dan
dan
(dahn) - an energy cluster which forms in the bodies of some cultivators in internal alchemy; in external alchemy, it is referred to as the "Elixir of Immortality "
dan
Black belt rank
dan
A term used in the Japanese, Okinawan and Korean martial arts for anyone who has achieved the rank of at least first-degree black belt
dan
Ninth son of Jacob, a tribe of Israel
dan
(don) Black belt rank Example: Shodan, 1st black belt
dan
A rank of black belt in martial arts
dan
Black belt rank, from shodan (first degree) through judan (tenth degree) White belt ranks are called kyu ranks
dan
aikido grade holder, black belt rank
dan
Grade, rank As from first black belt degree First introduced by Jigoro Kano, Founder of modern JUDO
dan
rank of black belt
dan
Data Analysis CSCI
dan
Degree, grade level designation referring to black belt rank
dan
Degree (black belt ranking / Dan in Japanese)
dan
indicated a degree of black belt
dan
(dahn) black belt rank
dan
A term used in the Japanese martial arts for anyone who has achieved the rank of at least first-degree black belt
dan
A small truck or sledge used in coal mines
dan
Rank or degree of a black belt Ranks lower than the black belt are called Kyu-degrees
dan
One of the lotmen working for Roth Edmonds in Go Down, Moses ("The Fire and the Hearth")
dan
A son of Jacob, and one of the twelve tribes of Israel See Chapter 9
dan
Grades from first degree black belt (shodan) forward that denote degrees of proficiency
dan
Master level Higher numbers are better See Figure 4
dan
black belt ranking, level
dan
(dahn) Energy cluster in a cultivator's body, collected from other dimensions
dan
Data Availability Notice
dan
A title of honor equivalent to master, or sir
Turkish - Turkish
Müzik temposuna uyularak yapılan ve estetik değer taşıyan düzenli vücut hareketleri, raks: "Herkesin içinde dans öğrenmem şık olur."- P. Safa
Henri Matisse'in tanınmış bir tablosu
Müzik temposuna uyularak yapılan ve estetik değer taşıyan düzenli vücut hareketleri, raks
raks
DAN
(Osmanlı Dönemi) Arabca, Farsça veya bazı Türkçe kelimelerin sonuna takılarak, âlet ismi veya sıfat yapılır. Meselâ: Ateş-dan $ : Mangal. Cüz-dan $ : Cüz kabı, çanta
dan
israil'in On iki Kabilesinden biri
dans
Favorites