condition with respect to soundness, perfectness, etc

listen to the pronunciation of condition with respect to soundness, perfectness, etc
English - Turkish

Definition of condition with respect to soundness, perfectness, etc in English Turkish dictionary

with respect to
göre

Bu cümleler zamana göre farklı. - These sentences only differ with respect to tense.

repair
{f} tamir etmek, onarmak
repair
{f} tamir et

Saatimi tamir ettirdim. - I had my watch repaired.

Ben yeni dokuma tezgahımı denedikten sonra, yatağımı yaptım ve kahve değirmenini tamir ettim. - After I tried out my new loom, I made my bed and repaired the coffee grinder.

with respect to
-e göre
with respect to
konusunda

Bu belgeler konusunda, sanırım en iyi şey onları yok etmektir. - With respect to these documents, I think the best thing is to destroy them.

with respect to
nazaran
with respect to
hususunda
with respect to
ile ilgili
repair
{f} gitmek
with respect to
ile ilgli olarak
repair
(hatayı) düzeltmek
repair
tamir etmek

Onu tamir etmek yaklaşık 2000 yene mal olacak. - It will cost about 2000 yen to repair it.

Arabayı tamir etmek çok paraya maloldu. - It cost a lot of money to repair the car.

repair
{f} yamamak
repair
tamirat

Sadece gerekli tamiratları yapın lütfen. - Just do the essential repairs, please.

with respect to
e göre
repair
{i} onarım

Evimin büyük onarımlara ihtiyacı var. - My house needs major repairs.

Cookie'nin evi onarımdadır. - Cookie's house is under repair.

repair
{f} gidermek
repair
{f} telâfi etmek
repair
{f} çekilmek
repair
{i} durum
repair
(Tekstil) rapor
repair
(Tıp) Tamir (etme)
repair
(isim) tamir, tamirat, onarım, durum, hal, sığınak, barınak
repair
{f} düzeltmek
repair
{i} tamir, onarma
with respect to
gelince
with respect to
ilgili olarak
with respect to
-e gelince
with respect to
ile ilgili olarak
English - English
repair
with respect to
Regarding; concerning; pertaining to
with respect to
{a} touching
with respect to
concerning, with regards to, regarding
condition with respect to soundness, perfectness, etc
Favorites