communication of knowledge to man by a divine or supernatural agency

listen to the pronunciation of communication of knowledge to man by a divine or supernatural agency
English - Turkish

Definition of communication of knowledge to man by a divine or supernatural agency in English Turkish dictionary

revelation
{i} vahiy

Rodriguez, Dünya Kupası vahiylerinden biriydi. - Rodriguez was one of the revelations of the World Cup.

Vahiy herkesi çok şaşırttı. - The revelation took everyone by surprise.

revelation
ifşa
revelation
{i} açığa çıkarma
revelation
keşif

Şiir, bir keşif, bir vahiy ve diyalog için bir davettir. - Poetry is an exploration, a revelation, and an invitation for dialogue.

revelation
açınlama
revelation
açığa çıkma
revelation
açığa vurma
revelation
{i} esin
revelation
{i} belli etme
revelation
{i} ilham

O benim için bir ilhamdı. - It was a revelation to me.

English - English
revelation
communication of knowledge to man by a divine or supernatural agency

  Hyphenation

  com·mu·ni·ca·tion of knowl·edge to man by a di·vine or su·per·na·tu·ral a·gen·cy

  Turkish pronunciation

  kımyunıkeyşın ıv nälıc tı män bay ı dîvayn ır supırnäçırıl eycınsi

  Pronunciation

  /kəˌmyo͞onəˈkāsʜən əv ˈnäləʤ tə ˈman ˈbī ə dəˈvīn ər ˌso͞opərˈnaʧərəl ˈāʤənsē/ /kəˌmjuːnəˈkeɪʃən əv ˈnɑːləʤ tə ˈmæn ˈbaɪ ə dɪˈvaɪn ɜr ˌsuːpɜrˈnæʧɜrəl ˈeɪʤənsiː/
Favorites