characterized by beauty of movement, style, form etc ; not awkward

listen to the pronunciation of characterized by beauty of movement, style, form etc ; not awkward
English - Turkish

Definition of characterized by beauty of movement, style, form etc ; not awkward in English Turkish dictionary

graceful
{s} zarif

Çirkin ördek yavrusu zarif bir kuğu oldu. - An ugly duckling became a graceful swan.

Araç durumu Rus dilinin en zarif yönlerinden biridir. - The instrumental case is one of the most graceful aspects of the Russian language.

graceful
latif
graceful
yosma
graceful
endamlı
graceful
dal gibi
graceful
güzel

Buz pateni zarif ve güzel olabilir. - Ice skating can be graceful and beautiful.

O güzel ve ayrıca çok zarif. - She is beautiful, and what is more, very graceful.

graceful
nazik
graceful
çekici
graceful
hoş
graceful
{s} ince

Latinler başkalarına el pençe divan dururken, kendilerini incelikle tanıtamaz! - Latinos can't promote themselves gracefully, kowtowing to others!

Yusufçuk incelikle suyun üzerinden geçti. - The dragonfly gracefully passed over the water.

graceful
incelikle

Yusufçuk incelikle suyun üzerinden geçti. - The dragonfly gracefully passed over the water.

Latinler başkalarına el pençe divan dururken, kendilerini incelikle tanıtamaz! - Latinos can't promote themselves gracefully, kowtowing to others!

graceful
gracefully zarafetle
graceful
{s} ağırbaşlı
graceful
{s} vakur
graceful
nezaket
graceful
incelik

Yusufçuk incelikle suyun üzerinden geçti. - The dragonfly gracefully passed over the water.

Laura incelikle dans etti. - Laura danced gracefully.

English - English
graceful
characterized by beauty of movement, style, form etc ; not awkward
Favorites