canlandır

listen to the pronunciation of canlandır
Turkish - English
conceptualize
{f} animating
rejuvenate
impersonate
{f} enlivening
regenerate
{f} animated

His appearance animated the party. - Onun görünmesi partiyi canlandırdı.

Maya the Bee isn't a Polish cartoon, you know that? It was written in Germany, animated in Japan, and was translated into the Polish language. - Arı Maya bir Polonya çizgi filmi değil, bunu biliyor musun? Almanya'da yazılmış, Japonya'da canlandırılmış ve Polonya diline tercüme edilmiştir.

flash back
enliven
vivify
invigorate

Milk invigorates tired men. - Süt yorgun insanları canlandırır.

{f} invigorated
{f} invigorating

The water was cold but invigorating. - Su soğuktu ama canlandırıcıydı.

{f} animate

Maya the Bee isn't a Polish cartoon, you know that? It was written in Germany, animated in Japan, and was translated into the Polish language. - Arı Maya bir Polonya çizgi filmi değil, bunu biliyor musun? Almanya'da yazılmış, Japonya'da canlandırılmış ve Polonya diline tercüme edilmiştir.

His appearance animated the party. - Onun görünmesi partiyi canlandırdı.

{f} vivifying
exhilarating

He took an exhilarating walk along the riverside. - Nehir kenarı boyunca canlandırıcı bir yürüyüş yaptı.

A walk before breakfast is exhilarating. - Kahvaltıdan önce bir yürüyüş canlandırıcıdır.

pep
personate
canlan
come around
canlan
get with it
canlan
look alive!
canlan
bestir yourself
canlan
stimulate

It stimulated my imagination. - Hayal gücümü canlandırdı.

Falling interest rates have stimulated the automobile market. - Düşen faiz oranları otomobil pazarını canlandırdı.

canlan
look alive
ekleme ve silmeyi canlandır
(Bilgisayar) animate insertion and deletion
canlandır
Favorites