bul

listen to the pronunciation of bul
Turkish - English
(abbr. for Bulvarı) Boulevard
{f} finding

Finding his office was easy. - Onun bürosunu bulmak kolaydı.

Finding her office was easy. - Onun bürosunu bulmak kolaydı.

rout out
{f} found

Scientists haven't found a cure for cancer yet. - Bilim adamları henüz kanser için bir çare bulmadılar.

I found this book very interesting. - Bu kitabı çok enteresan buldum.

{f} find

Prime numbers are like life; they are completely logical, but impossible to find the rules for, even if you spend all your time thinking about it. - Asal sayılar hayata benzer, onlar tamamen mantıksaldır fakat, eğer tüm zamanınızı onun hakkında düşünmek için harcarsanız kurallarının bulunması imkânsızdır.

I find her appearance attractive. - Onun görünümünü çekici bulurum.

{f} contrived

He contrived a means of speaking to Nancy privately. - O, Nancy ile özel olarak konuşmanın bir yolunu buldu.

contrive

He contrived a means of speaking to Nancy privately. - O, Nancy ile özel olarak konuşmanın bir yolunu buldu.

routout
detect

The detective found absolute proof of the man's guilt. - Dedektif adamın suçuyla ilgili kesin kanıtı buldu.

The detectives found no other evidence. - Dedektifler başka kanıt bulmadı.

ave
bul ve değiştir
find and replace , search and replace
anahtar bul
(Bilgisayar) find key
benzer bul
(Bilgisayar) find similar
dil bul
(Bilgisayar) find language
dosya bul
(Bilgisayar) find file
dosya bul
(Bilgisayar) find files
dosya bul
(Bilgisayar) locate file
girdi bul
(Bilgisayar) find entry
hedef bul
(Bilgisayar) find target
içinde bul
(Bilgisayar) find in
olay bul
(Bilgisayar) find events
ada göre bul
(Bilgisayar) find by name
belirtilen metni bul
(Bilgisayar) find the specified text
bilgisayar bul
(Bilgisayar) find a computer
bilgisayar bul
(Bilgisayar) find computers
bilgisayar bul
(Bilgisayar) find computer
hesap bul
(Bilgisayar) find account
hızlı bul
(Bilgisayar) find fast
ileti bul
(Bilgisayar) find message
kota kullanıcısı bul
(Bilgisayar) find quota user
metni bul
(Bilgisayar) find what text
microsoft dosya bul
(Bilgisayar) microsoft find file
microsoft office hızlı bul
(Bilgisayar) microsoft office find fast
sekme düzenle bul
(Bilgisayar) edit find tabs
sonraki bul/git
(Bilgisayar) next find/goto
sonraki çerçeveyi bul
(Bilgisayar) find next frame
stil bul
(Bilgisayar) find style
stil düzenle bul
(Bilgisayar) edit find style
veri bul
(Bilgisayar) data find
veri bul önceki
(Bilgisayar) data find prev
web dosyalarını bul
(Bilgisayar) find web files
web sayfası bul
(Bilgisayar) find a web page
web sayfasını bul
(Bilgisayar) locate web page
çerçeve bul
(Bilgisayar) find frame
örnek bul
(Bilgisayar) find instance
English - English
bulletin
Turkish - Turkish
Yalnız iki geniş yüzü testere ile düzeltilmiş tahta
bul
History
Favorites