bring out into the open

listen to the pronunciation of bring out into the open
English - Turkish
açığa çıkarmak
bring out into the open

  Hyphenation

  bring out in·to the o·pen

  Turkish pronunciation

  brîng aut întı dhi ōpın

  Pronunciation

  /ˈbrəɴɢ ˈout əntə ᴛʜē ˈōpən/ /ˈbrɪŋ ˈaʊt ɪntə ðiː ˈoʊpən/

  Word of the day

  dompteuse
Favorites