bring out into the open

listen to the pronunciation of bring out into the open
İngilizce - Türkçe
açığa çıkarmak
bring out into the open

  Heceleme

  bring out in·to the o·pen

  Türkçe nasıl söylenir

  brîng aut întı dhi ōpın

  Telaffuz

  /ˈbrəɴɢ ˈout əntə ᴛʜē ˈōpən/ /ˈbrɪŋ ˈaʊt ɪntə ðiː ˈoʊpən/