born under the predominant influence of the sun

listen to the pronunciation of born under the predominant influence of the sun
English - Turkish

Definition of born under the predominant influence of the sun in English Turkish dictionary

solar
{s} güneş

Güneş sistemimize en yakın yıldız Proxima Centauri'dir. - The nearest star to our solar system is Proxima Centauri.

Neptün, güneş sisteminin sekizinci gezegenidir. - Neptune is the eighth planet of the solar system.

solar
(Tıp) soler
solar
güneş ile ilgili
solar
güneşle ilgili
solar
güneşsel
solar
güneşe göre hesaplanan
solar
gün tutulması
solar
solar spectrum güneş tayfı
solar
şemsi
solar
solar eclipse güneş tutulması
solar
(Mukavele) güneşe ait, güneş
solar
{s} solar
solar
{s} güneşin etkisiyle meydana gelen
solar
küsuf
solar
güneş etkisiyle meydana gelen
solar
karın boşluğu
solar
(Tıp) Güneşe benzeyen, solaris
English - English
solar
born under the predominant influence of the sun

  Hyphenation

  Born un·der the pre·do·mi·nant in·flu·ence of the Sun

  Turkish pronunciation

  bôrn ʌndır dhi prîdämınınt înfluıns ıv dhi sʌn

  Pronunciation

  /ˈbôrn ˈəndər ᴛʜē prəˈdämənənt ˈənflo͞oəns əv ᴛʜē ˈsən/ /ˈbɔːrn ˈʌndɜr ðiː prɪˈdɑːmənənt ˈɪnfluːəns əv ðiː ˈsʌn/

  Word of the day

  manitou
Favorites