bir olayı, bir konuyu vb.ni yalnız olumsuz yönleriyle düşünmek veya ele almak

listen to the pronunciation of bir olayı, bir konuyu vb.ni yalnız olumsuz yönleriyle düşünmek veya ele almak
Turkish - Turkish
kötümsemek
bir olayı, bir konuyu vb.ni yalnız olumsuz yönleriyle düşünmek veya ele almak

    Hyphenation

    bir o·la·yı, bir ko·nu·yu vb.ni yal·nız o·lum·suz yön·le·riy·le dü·şün·mek ve·ya e·le al·mak

    Pronunciation

    Word of the day

    gnathonic
Favorites