bir olayı, bir konuyu vb.ni yalnız olumsuz yönleriyle düşünmek veya ele almak

listen to the pronunciation of bir olayı, bir konuyu vb.ni yalnız olumsuz yönleriyle düşünmek veya ele almak
Türkçe - Türkçe
kötümsemek
bir olayı, bir konuyu vb.ni yalnız olumsuz yönleriyle düşünmek veya ele almak

    Heceleme

    bir o·la·yı, bir ko·nu·yu vb.ni yal·nız o·lum·suz yön·le·riy·le dü·şün·mek ve·ya e·le al·mak

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    oppugn