bir bütünün önemce ikinci derecede olan ögelerinden her biri, detay

listen to the pronunciation of bir bütünün önemce ikinci derecede olan ögelerinden her biri, detay
Turkish - Turkish
ayrıntı
bir bütünün önemce ikinci derecede olan ögelerinden her biri, detay

    Hyphenation

    bir bü·tü·nün ö·nem·ce i·kin·ci de·re·ce·de o·lan ö·ge·le·rin·den her bi·ri, de·tay

    Pronunciation

    Word of the day

    jubilee
Favorites