benzetme

listen to the pronunciation of benzetme
Turkish - English
(Dilbilim) accommadation
(Ticaret) simulation
approximating
likening
emulating
assimilation
image
similitude
simile
imitation, act of imitating
lit. figure of speech
mimesis
imitation; simile
comparison
benzetmek
{f} liken
benzetme doğruluğu
(Askeri) fidelity of simulation
benzetme resim copy of
a great painting
benzetme yapmak
class with
benzetme yapmak
draw an analogy
benzetme yoluyla yorum
(Hukuk) interpretation by analogy
benzetmek
{f} compare
benzetmek
pretend
benzetmek
sort smb. out
benzetmek
bash up
benzetmek
break
benzetmek
smash
benzetmek
ruin
benzetmek
parallel
benzetmek
draw a parallel between
benzetmek
mistake for
benzetmek
trash
benzetmek
beat
benzetmek
emulate
benzetmek
liken to
benze
resemble

The girl resembles her mother. - Kız annesine benzemektedir.

Do you think he resembles his father? - Onun babasına benzediğini düşünüyor musun?

benze
{f} resembling

Programming languages have gradually started resembling natural languages. - Programlama dilleri giderek doğal dillere benzemeye başladı.

benzetmek
compare to
benzetmeler
{i} imagery
Benze
(Tıp) homeo
benzetmek
{f} associate
benzetmek
knock galley west
benzetmek
{f} belabour
benzetmek
{f} imitate
benzetmek
mistake
benzetmek
{f} simulate
benzetmek
{f} assimilate
benzetmek
{f} clobber
benzetmek
do one's job for one
benzetmek
to mistake (for), to mix sb up (with sb); to compare to, to liken; to ruin, to break, to smash; to beat, to trash
benzetmek
compare; assimilate
benzetmek
to ruin, break, smash
benzetmek
to beat, thrash
benzetmek
to mistake (something) for (something else)
benzetmek
{f} belabor
benzetmek
belabour [Brit.]
benzetmek
to compare (something) with (something else)
komik ve anlamsız benzetme
(Sanat) grotesquery
Turkish - Turkish
Bir şeyin niteliğini anlatmak için, o niteliği eksiksiz taşıyan bir şeyi örnek olarak gösterme işi, benzeti, teşbih: "Bütün tumturaklı sözleri, bütün az rastlanır benzetmeleri tekrarladı."- A. İlhan
Bir şeyin niteliğini anlatmak için, o niteliği eksiksiz taşıyan bir şeyi örnek olarak gösterme işi, teşbih
Benzetmek işi
tanzir
benzetmek
Bir şeyde başka şeye benzeyen yönler bulmak: "Onu ceylana benzetiyorum."- R. H. Karay
Benzetmek
(Osmanlı Dönemi) İMALE
Benzetmek
(Osmanlı Dönemi) TAKAYYUZ
benzetmek
Bir şeyde başka şeye benzeyen yönler bulmak
benzetmek
Dövmek
benzetmek
Kötü bir duruma getirmek, bozmak
benzetmek
Benzer duruma getirmek
benzetme
Favorites