aylık

listen to the pronunciation of aylık
Turkish - English
salary

I manage to get along on a small salary. - Küçük bir aylıkla geçinebilirim.

It's very unlikely that Tom will agree to work for that salary. - Tom'un o aylıkla çalışmayı kabul edecek olması çok zayıf bir olasılıktır.

monthly

We have to cut down our monthly expenses. - Aylık giderlerimizi kısmak zorundayız.

Do you subscribe to any monthly magazine? - Herhangi bir aylık dergiye abone misiniz?

stipend
mensal
enough for (so many) months
monthly pay, salary
monthly; ... months old; lasting a month; salary, monthly pay maaş
(Ticaret) payment
(Ticaret) per mensem
per month

His salary is 250,000 yen per month. - Onun maaşı aylık 250,000 yendir.

How much is the rent per month? - Aylık kira ne kadardır?

monthly salary
lasting a month
wage

My monthly wage is 300,000 yen. - Benim aylık ücret 300.000 yen.

menstrual
emolument
allowance
aylık ödeme
payment per month
aylık ücret
monthly wages
aylık alışveriş
monthly shopping
aylık ortalama endeks
monthly average index
aylık ortalama maliyet
monthly average cost
aylık yıllık
monthly and yearly
aylık ödeme
monthly payment, salary payment
aylık almak
to be on salary
aylık artış
(Hukuk) monthly increase
aylık bağlama
(Hukuk) allowance
aylık bağlamak
salary
aylık bağlamak
to pension, to salary
aylık bağlamak
to put (someone) on salary; to grant a monthly allowance (to)
aylık bilet
monthly pass
aylık bilet alabilir miyim
Can I buy a monthly pass
aylık dergi
monthly

Do you subscribe to any monthly magazine? - Herhangi bir aylık dergiye abone misiniz?

Her husband plans to publish a new monthly magazine. - Kocası yeni bir aylık dergi yayınlamayı planlıyor.

aylık kira ne kadar
How much is the monthly rate
aylık özet
(Bilgisayar) monthly summary
üç aylık
three-month
7 aylık hamileyim
I am 7 months pregnant
Müşterek Aylık Hazırlıklılık İncelemesi
(Askeri) Joint Monthly Readiness Review
altı aylık olarak
half yearly
bir aylık ömrü kalmak
be worth a month's purchase
dokuz aylık gebe
she is nine months gone
iki aylık
bimonthly
itibaren üç aylık bir süre içinde
(Hukuk) within three months of the date of
on iki aylık
twelvemonths
taban aylık
(Ticaret) base salary
yılın üç aylık dönemi
(Ticaret) qarter
üç aylık
quarterly
üç aylık aralıklarla çalışan ceza mahkemesi
quarter sessions
üç aylık bülten
quarterly
üç aylık dönem
trimester
üç aylık süre
trimester
üç aylık ödeme günü
quarter day
üç aylık ücret
(Ticaret) quarterly salary
Turkish - Turkish
Ayda bir kez yapılan veya çıkan
Ay olarak, bir ay için: "Ben uzunca kalacağım için aylık olarak tutmuştum odamı."- E. Bener
Birine, görevi karşılığı olarak veya geçimi için her ay ödenen para, maaş: "Ordu ve hükûmet aylıklarımızın bir kısmıyla altın alırdık."- F. R. Atay
Birine, görevi karşılığı olarak veya geçimi için her ay ödenen para, maaş
Belirli aydan beri var olan
Ay olarak, bir ay için
Bir ay içinde olan veya bir ay süren
mahiye
(Osmanlı Dönemi) MAHİYYE
maaş
AYLIK MİZAN
(Hukuk) Kurumlarda hesapların kontrolü için aydan ay'a çıkartılan hesap durumu
üç aylık
Üç ayda bir ödenen emekli aylığı
aylık
Favorites